İsetnofret

İsetnofret, II. Ramses'in Nefertari'den sonraki eşi ve Büyük Mısır Kraliçesidir. Güzel İset olarak da bilinir.

Genç yaşlarda II. Ramses'e âşık olmuş ve ona hep sadık kalmıştır. Ramses, Nefertari'nin ölümünden sonra İsetnofret'i kraliçesi yapmıştır. Hitit İmparatoru II. Hattuşili , iki ülke arasındaki barışı korumak adı altında Hitit prensesi kızını Ramses'le evlendirerek Büyük Mısır Kraliçesi yapmak istemiş ancak Ramses bu evliliğin mümkün olmadığını, İsetnofret'i boşamanın Maat Yasası'na uygun düşmediğini bildirerek Hattuşil'e ret cevabını vermiştir. Bu cevap iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştır. Bunun üzerine İsetnofret, Ramses'e ve Mısır'a duyduğu sevgi ve bağlılıktan barışının önünde engel teşkil etmek istememiş, bu evliliği onaylaması için Ramses'e yalvarmış ancak Ramses onu boşamayı kabul etmeyince intihar etmiştir.

Ramses, İsetnofret'ten en az üç erkek çocuğu ve bir kız çocuğu olmuştur.