İp ortasında düğme

İp ortasında düğme, ip ortasında / dirseğinde, iki ucun oluşturduğu, sepet örgülü / saç örgülü görünüşlü cevizimsi bir düğümdür.

Süsleyici durdurma düğümleri 1- 3 halkalı dizgin düğümü, 2- 3 halkalı dizgin düğümü, 3- dirsekte kropi, 4- Çift ipte düğme, 5- Çift ipte düğme(halkalı), 6- İp ortasında düğme, 7- İp ortasında iki katlı düğme, 8- Gerçek aşık, 9- İlmekli, 10- Tek ipte düğme, 11- Tek ipte düğme dirsekte (dolayısıyla iki katlı ve halkalı), 12- Japon, 13- Kropi, 14-Adi düğüm

Bu düğümün bir giren ipi bir de çıkan ipi vardır. Başka çeşitleri:

  • İpte düğme halkası ucunda sabit bir halka olanı (aynı ipin iki ucuyla bağlayıp ortadan bıçak sapına asmak için),
  • İp ortasında düğme sadece dirsekte düğme olanı, bir öncekinin halkasının düğüm yüzeyine kadar küçültülmüş hali. Elbiselerde düğme olarak kullanılırdı.
  • iki ip zincirinde boğum oluşturanı (bıçak sapına asılanın gerisine elden kaymayan uzantı olsun diye),
  • 3 halkalı dizgin düğümü ucunda bir ve alt yanında iki -toplam üç- sabit halkası olanı (dizgin yapmak için). Her halka, sepet örgülerinden bir üst geçişin uzatılmış halidir.

BağlanışıDüzenle

  1. - El altından bir basit ilmek düğümü yapılır, ilmek-ucu aşağı doğru çıkacak.
  2. - İlmek ucu düğüm üzerinden aşırılıp, ilmeğin içinden yukarı çıkarılır. Sonuç, uçları yukarı bakan orta nokta simetrili iki ilmek düğümü olacak.
  3. - Uçlar ortadaki iki üçgen deliğin karşı tarafta olanı içinden birbirine çeyrek dolanıp aşağı sokulur. Sonuç, dört yapraklı çift saplı bir çiçek görünümünde olacak, o da sıkıstırılarak sepet örgülü küre düğme olacak.
  4. - Uçlardan birini en ortadaki buluşma noktasından başlayarak diğerinin hep aynı yanından geri takip ettirerek, düğme, çok ipli ve bu yüzden daha şişman bir hale getirilebilir. Her ip için uç, o orta noktaya ikişer kez daha uğrayacaktır.

KullanılışıDüzenle

Elbisede düğme olarak kullanılabilir.

Sırt sırta iki düğme kol manşeti olarak kullanılabilir.

KaynakçaDüzenle