İnterfaz

Mitoz bölünme öncesinde, hücre metabolizmasının yoğun olarak gerçekleştiği gözlenen, hücrenin büyüme ve gelişme evresine interfaz adı verilir. Bu evre bir nevi bölünmeye hazırlık evresidir

İnterfaz, bölünmüş bir hücrenin, yeniden bölünmek için geçirdiği bir hazırlık evresidir. Ökaryot hücrelerin yaşamının en uzun evresidir. Örneğin, insan deri hücresi bir günlük bölünmenin kabaca 22 saatini interfazda harcar. Üç bölüme ayrılır.

İnterfazın bölümleri değiştir

  • G1 (Gap 1), kontrol noktasında, hücrenin büyüklüğü ve DNA hasarı kontrol edilir. DNA kendini eşlerken hasar ve hata meydana gelmişse bu durumlar düzeltilinceye kadar hücre döngüsü durdurulur.
  • Sentez (S), DNA replikasyonu gerçekleşir (DNA eşlemesi). Hücre G1 evresinden bu evreye geçişte bölün emri alır hücreye bu emir verildikten sonra bölünme engellenemez. Kromatin iplikleri sentromerde birbirine bağlı, protein örtüden yoksun sentrozom kendini eşler. Az çok düzgün iplikler halinde görülür. Hücre bu evreden sonra G2 evresine girer.
  • Embriyonik, hücrelerde interfazın sadece S evresi görülür. G1 ve G2 görülmez. Bu sebepten embriyonik hücreler büyümeden, kısa sürede ve hızla çoğalır.
  • G2 (Gap 2), bölünme öncesi son hazırlık evresidir. Hücre bölünmesi için gerekli olan ATP, protein ve diğer moleküllerin sentezi sağlanır. Eşlenme sonucu oluşan DNA hasarları giderilir.

Kaynakça değiştir