İnsanların adıyla anılan bilimsel yasalar listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu liste, insanların adıyla anılan bilimsel yasaları içerir. Diğer eponim listeleri için eponim ve eponimsel yasalar listesi maddesine bakınız.

ListeDüzenle

Yasa Alan Adıyla anılan kişi veya kişiler
Abel kuramı Kalkülüs Niels Henrik Abel
Amdahl yasası Bilgisayar bilimi Gene Amdahl
Ampère yasası Fizik André-Marie Ampère
Archie yasası Jeoloji Gus Archie
Arşimet prensibi
Arşimet aksiyomları
Fizik
Analiz
Arşimet
Arrhenius denklemi Kimyasal kinetik Svante Arrhenius
Avogadro yasası Termodinamik Amedeo Avogadro
Bell kuramı Kuantum mekaniği John Stewart Bell
Benford yasası Matematik Frank Benford
Beer-Lambert yasası Optik August Beer, Johann Heinrich Lambert
Bernoulli prensibi
Bernoulli ilkesi
Fiziksel bilimler Daniel Bernoulli
Biot–Savart yasası Elektromanyetizma, akışkanlar dinamiği Jean Baptiste Biot ve Félix Savart
Birch yasası Jeofizik Francis Birch
Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon hiyerarşisi Fizik Nikolay Bogoliubov, Max Born, Herbert Green, John Kirkwood, ve J. Yvon
Bogoliubov dönüşümü Kuantum mekaniği Nikolay Bogoliubov
Boltzmann denklemi Termodinamik Ludwig Boltzmann
Born yasası Kuantum mekaniği Max Born
Boyle yasası Termodinamik Robert Boyle
Bragg yasası Fizik William Lawrence Bragg, William Henry Bragg
Bradford yasası Bilgisayar bilimi Samuel C. Bradford
Buys Ballot yasası Meteoroloji C.H.D. Buys Ballot
Byerlee yasası Jeofizik James Byerlee
Carnot kuramı Termodinamik Nicolas Léonard Sadi Carnot
Cauchy integral formülü
Cauchy-Riemann denklemleri
 Ayrıca bakınız: Augustin-Louis Cauchy'in adıyla anılan şeyler listesi
Kompleks analiz Augustin Louis Cauchy
Augustin Louis Cauchy ve Bernhard Riemann
Cayley–Hamilton kuramı Doğrusal cebir Arthur Cayley ve William Hamilton
Charles yasası Termodinamik Jacques Charles
Chandrasekhar limiti Astrofizik Subrahmanyan Chandrasekhar
Church-Turing tezi Bilgisayar bilimi Alonzo Church ve Alan Turing
Coulomb yasası Fizik Charles Augustin de Coulomb
Charles ve Gay-Lussac yasası (sıkça Charles yasası olarak adlandırılır) Termodinamik Jacques Charles ve Joseph Louis Gay-Lussac
Clifford kuramı
Clifford çember kuramları
Cebirsel geometri
Geometri
William Kingdon Clifford
Curie yasası Fizik Pierre Curie
Curie–Weiss yasası Fizik Pierre Curie ve Pierre-Ernest Weiss
D'Alembert paradoksu
D'Alembert prensibi
Akışkanlar dinamiği
, Fizik
Jean le Rond d'Alembert
Dalton kısmî basınç yasası Termodinamik John Dalton
Darcy yasası Akışkanlar mekaniği Henry Darcy
De Bruijn–Erdős kuramı Matematik Nicolaas Govert de Bruijn ve Paul Erdős
De Morgan yasası Mantık Augustus de Morgan
Dermott yasası Gök mekaniği Stanley Dermott
Descartes kuramı Geometri René Descartes
Dirac denklemi
Dirac delta fonksiyonu
Dirac comb
Dirac spinor
Dirac operator
 See also: List of things named after Paul Dirac
Matematik, Fizik Paul Adrien Maurice Dirac
Drake denklemi Kozmoloji Frank Drake
Doppler etkisi Fizik Christian Doppler
Ehrenfest kuramı Kuantum mekaniği Paul Ehrenfest
Einstein genel görelilik kuramı
Einstein özel görelilik kuramı
 Ayrıca bakınız: Albert Einstein'ın adıyla anılan şeyler listesi
Fizik Albert Einstein
Erdős–Anning kuramı
 Ayrıca bakınız: Paul Erdős'ün adıyla anılan şeyler listesi
Matematik Paul Erdős ve Norman H. Anning
Erdős–Beck kuramı Matematik Paul Erdős ve József Beck
Erdős–Gallai kuramı Matematik Paul Erdős ve Tibor Gallai
Erdős–Kac kuramı Matematik Paul Erdős ve Mark Kac
Erdős–Ko–Rado kuramı Matematik Paul Erdős, Ke Zhao, ve Richard Rado
Erdős–Nagy kuramı Matematik Paul Erdős ve Béla Szőkefalvi-Nagy
Erdős–Rado kuramı Matematik Paul Erdős ve Richard Rado
Erdős–Stone kuramı Matematik Paul Erdős ve Arthur Harold Stone
Erdős–Szekeres kuramı Matematik Paul Erdős ve George Szekeres
Erdős–Szemerédi kuramı Matematik Paul Erdős ve Endre Szemerédi
Öklid teoremi Sayılar kuramı Öklid
Euler teoremi
 See also: List of things named after Leonhard Euler
Sayılar kuramı Leonhard Euler
Faraday'ın indüksüyon yasası
Faraday'ın elektroliz yasaları
Elektromanyetizma
Kimya
Michael Faraday
Faxén yasası Akışanlar dinamiği Hilding Faxén
Fermat ilkesi
Fermat'nın son teoremi
Fermat'nın küçük teoremi
Optik
Sayılar kuramı
Sayılar kuramı
Pierre de Fermat
Fermi paradoksu
Fermi's golden rule
Fermi acceleration
Fermi hole
Fermionic field
Fermi seviyesi
 See also: List of things named after Enrico Fermi
Kozmoloji, Fizik Enrico Fermi
Fick yasası of diffusion Termodinamik Adolf Fick
Fitts yasası Ergonomi Paul Fitts
Fourier yasası Termodinamik Jean Baptiste Joseph Fourier
Gauss yasası
Manyetizma için Gauss yasası
Gauss's principle of least constraint
Gauss's digamma kuramı
Gauss'un hipergeometrik kuramı
Gauss fonksiyonu
 See also: List of things named after Carl Friedrich Gauss
Matematik, Fizik Johann Carl Friedrich Gauss
Gay-Lussac yasası Kimya Joseph Louis Gay-Lussac
Gibbs–Helmholtz equation Termodinamik Josiah Willard Gibbs, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz
Gödel'in eksiklik teoremi Matematik Kurt Gödel
Graham yasası Termodinamik Thomas Graham
Green yasası Akışkanlar dinamiği George Green
Grimm yasası Dilbilimi Jacob ve Wilhelm Grimm
Gustafson yasası Bilişim bilimi John L. Gustafson
Heisenberg'in belirsizlik ilkesi Teorik fizik Werner Heisenberg
Hellmann–Feynman kuramı Fizik Hans Hellmann, Richard Feynman
Henry yasası Termodinamik William Henry
Hertz gözlemleri Elektromanyatizma Heinrich Hertz
Hess yasası Termodinamik Germain Henri Hess
Hilbert's basis kuramı
Hilbert's axioms
Hilbert function
Hilbert's irreducibility kuramı
Hilbert's syzygy kuramı
Hilbert kuramı 90
Hilbert kuramı
Matematik David Hilbert
Hohenberg–Kohn kuramı Kuantum mekaniği Pierre Hohenberg ve Walter Kohn
Helmholtz kuramı
Helmholtz kuramı
Helmholtz free energy
Helmholtz decomposition
Helmholtz denklemi
Helmholtz resonance
Termodinamik
Fizik
Hermann von Helmholtz
Hooke yasası Fizik Robert Hooke
Hopkinson yasası Elektromanyatizma John Hopkinson
Hubble yasası Kozmoloji Edwin Hubble
Hund kuralları Atomik Fizik Friedrich Hund
Huygens-Fresnel ilkesi Optik Christiaan Huygens ve Augustin-Jean Fresnel
Joule yasası Fizik James Joule
Jurin yasası Fizik James Jurin
Kasha's rule Fotokimya Michael Kasha
Kepler'in gezegensel hareket yasaları AstroFizik Johannes Kepler
Kirchhoff yasaları Elektronik, termodinamik Gustav Kirchhoff
Kopp yasası Termodinamik Hermann Franz Moritz Kopp
Lagrange noktaları
Lagrange reversion kuramı
Lagrange polinomu
Lagrange's four-square kuramı
Lagrange kuramı
Lagrange kuramı (grup kuramı)
Lagrange değįşmezi
Lagrange çarpanı
 See also: List of things named after Joseph-Louis Lagrange
Matematik, Astrofizik Joseph-Louis Lagrange
Lambert kosinüs yasası Fizik Johann Heinrich Lambert
Lamm denklemi Kimya, Biyofizik Ole Lamm
Langmuir equation Satıhlar bilimi Irving Langmuir
Laplace dönüşümü
Laplace denklemi
Laplasyen
Laplace dağılımı
Laplace invariant
Laplace expansion
Laplace principle
Laplace limiti
 See also: List of things named after Pierre-Simon Laplace
Matematik
Fizik
Olasılık kuramı
İstatistiksel mekanik
Pierre-Simon Laplace
Le Chatelier ilkesi Kimya Henri Louis le Chatelier
Leibniz yasası Ontoloji Gottfried Wilhelm Leibniz
Lenz yasası Fizik Heinrich Lenz
Leonard–Merritt mass estimator Astrofizik Peter Leonard, David Merritt
L'Hopital kuralı Matematik Guillaume de l'Hôpital
Mach prensibi
Mach reflection
Fizik Ernst Mach
Marconi yasası Radyo teknolojisi Guglielmo Marconi
Markovnikov kuralı Organik kimya Vladimir Markovnikov
Maupertuis' prensibi Matematik Pierre Louis Maupertuis
Maxwell denklemleri
Maxwell relations
Elektrodinamik
Termodinamik
James Clerk Maxwell
Mendel genetiği/Mendel yasası Kalıtım bilimi Gregor Mendel
Metcalfe yasası Şebeke kuramı Robert Metcalfe
Mikheyev–Smirnov–Wolfenstein effect Parçacık fiziği Stanislav Mikheyev, Alexei Smirnov, ve Lincoln Wolfenstein
Milner–Rado paradox Matematiksel mantık Eric Charles Milner ve Richard Rado
Minkowski kuramı Sayısal kuram Hermann Minkowski
Mitscherlich yasası Kristalografi
Yoğun madde fiziği
Eilhard Mitscherlich
Moore yasası Computing Gordon Moore
Nash embedding kuramı
Nash dengesi
Topoloji
Oyun kuramı
John Forbes Nash
Nernst equation Elektrokimya Walther Nernst
Newton soğuma yasası
Newton'un evrensel kütleçekim yasası
Newton'un hareket yasaları
 See also: List of things named after Isaac Newton
Termodinamik
Astrofizik
Mekanik
Isaac Newton
Niven kuramı Matematik Ivan Niven
Noether teoremi Teorik Fizik Emmy Noether
Nurgaliev yasası Demografi Nurgaliev yasası
Nyquist–Shannon örnekleme kuramı Bilisim kuramı Harry Nyquist, Claude Elwood Shannon
Ockham'ın usturası Bilim felsefesi William of Ockham
Ohm yasası Elektronik Georg Ohm
Osipkov–Merritt model Astrofizik Leonid Osipkov, David Merritt
Ostwald dilution yasası Fiziksel kimya Wilhelm Ostwald
Paley–Wiener kuramı Matematik Raymond Paley ve Norbert Wiener
Pareto dağılımı
Pareto verimliliği
Pareto endeksi
Pareto ilkesi
İktisat Vilfredo Pareto
Pascal yasası
Pascal kuramı
Fizik
Geometri
Blaise Pascal
Pauli dışlama ilkesi Kuantum mekaniği Wolfgang Pauli
Peano aksiyomları Matematiğin temelleri Giuseppe Peano
Planck yasası Elektromanyetizma Max Planck
Poincaré–Bendixson kuramı Matematik Henri Poincaré ve Ivar Otto Bendixson
Poincaré–Birkhoff–Witt kuramı Matematik Henri Poincaré, George David Birkhoff, ve Ernst Witt
Poincaré–Hopf kuramı Matematik Henri Poincaré ve Heinz Hopf
Poincaré yinelenme teoremi
Poincaré sanısı
Poincaré lemma
 See also: List of things named after Henri Poincaré
Matematik Henri Poincaré
Poiseuille yasası Jean Léonard Marie Poiseuille
Poisson dağılımı
Poisson denklemi
 See also: List of things named after Siméon Denis Poisson
İstatistik
Kalkülüs
Siméon Denis Poisson
Price kuramı Doğal seçilim George R. Price
Ptolemy kuramı Geometri Batlamyus
Pisagor teoremi Geometri Pisagor
Raman saçılması Fizik Sir Chandrasekhara Venkata Raman
Rado kuramı Ayrık matematik Richard Rado
Ramanujan–Nagell equation
 See also: List of things named after Srinivasa Ramanujan
Matematik Srinivasa Ramanujan ve Trygve Nagell
Raoult yasası Fiziksel kimya François-Marie Raoult
Riemann zeta fonksiyonu
Riemann hipotezi
Riemann integrali
Riemann lemması
Riemannian çokkatlısı
Riemann küresi
Riemann theta fonksiyonu
 See also: List of things named after Bernhard Riemann
Sayısal kuram, matematiksel analiz, geometri Bernhard Riemann
Rolle kuramı Diferansiyel kalkülüs Michel Rolle
Saha ionization equation Plazma fiziği Meghnad Saha
Schrödinger denklemi Fizik Erwin Schrödinger
Sérsic yasası AstroFizik J. L. Sérsic
Snell yasası Optik Willebrord van Roijen Snell
Sokolov-Ternov etkisi Parçacık fiziği Arseniy Sokolov ve İgor Ternov
Sommerfeld–Kossel displacement yasası Spektroskopi Arnold Sommerfeld ve Walther Kossel
Stefan–Boltzmann yasası Termodinamik Jožef Stefan ve Ludwig Boltzmann
Stokes' yasası Akışkanlar mekaniği George Gabriel Stokes
Stoletov yasası Fotoelektrik Efekt Aleksandr Stoletov
Tarski's undefinability kuramı
Tarski aksiyomları
 See also: List of things named after Alfred Tarski
Matematiksel mantık, Geometri Alfred Tarski
Thales teoremi/Thales teoremi (çember) Geometri Thales
Titius-Bode yasası Astrofizik Johann Daniel Titius ve Johann Elert Bode
Torricelli yasası Fizik Evangelista Torricelli
Umov effect Fizik Nikolay Umov
Van der Waals denklemi Kimya Johannes Diderik van der Waals
Vlasov denklemi Plazma fiziği Anatoly Vlasov
Von Neumann bicommutant kuramı
Von Neumann entropi
von Neumann paradoksu
Von Neumann ergodik kuramı
Von Neumann universe
Von Neumann neighborhood
Von Neumann's trace inequality
 See also: List of things named after John von Neumann
Matematik, Kuantum mekaniği John von Neumann
Weinberg–Witten kuramı Kuantum kütleçekimi Steven Weinberg ve Edward Witten
Weyl character formula
 See also: List of things named after Hermann Weyl
Matematik Hermann Weyl
Wien yasası Fizik Wilhelm Wien
Wiener–Khinchin kuramı Matematik Norbert Wiener ve Aleksandr Khinchin
Young–Laplace equation Akışkanlar dinamiği Thomas Young ve Pierre-Simon Laplace
Zipf yasası Dilbilim George Kingsley Zipf

Ayrıca bakınızDüzenle

Ek okumaDüzenle