İnsan-bilgisayar etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlar ile etkileşimini inceler. Disiplinlerarası bir alandır. Bilgisayar bilimlerinin yanında, daha pek çok alan ile ilintilidir. İnsanın ve bilgisayarın etkileşimi, arayüzler aracılığı ile gerçekleşir. Bu arayüzler, yazılımın bir işlevi olabileceği gibi, çeşitli donanım bileşenleri (çevresel bileşenler) ile de etkileşim sağlanabilir.

Bir bilgisayar monitörü, makine ile kullanıcı arasında etkileşim için görsel bir arayüz sağlar.

Kavram tarihsel sırası ile, İME (İnsan - Makine Etkileşimi, Man - Machine Interaction), BİE (Bilgisayar - İnsan Etkileşimi, Computer - Human Interaction) ve İBE (İnsan - Bilgisayar Etkileşimi, Human - Computer Interaction) biçiminde gelişmiş ve isimlendirilmiştir.

İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili dallar Değiştir

  1. Bilgisayar Bilimleri
  2. Tasarım
  3. Kullanılabilirlik, kullanım kolaylığı (ing. usability)
  4. Antropoloji
  5. Ruhbilim
  6. Toplumbilim
  7. Toplumsal ruhbilim
  8. Yapay Zeka
  9. Ergonomi
  10. Bilişsel Bilimler
  11. Anlambilim
  12. İletişim Bilimleri

İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili kaynaklar Değiştir