İndirgenme

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

İndirgenme (veya redüksiyon, Latince: reductio = geri getirme), bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Nötr haldeki bir atom indirgendiğinde (−) değerlikli bir iyona dönüşür. Yükseltgenmiş bir atom elektron alarak indirgenirse, tekrar nötr halini alır.

Bir atomun indirgenmesi her zaman bir başka atomun yükseltgenmesine bağlıdır. Bu iki kimyasal tepkimenin birleşmesine redoks tepkimesi denir.

Oksidasyon: A maddesi bir elektron verir.
Redüksiyon: B maddesi bir elektron alır.
Redoks: A maddesi, B maddesine bir elektron verir.

Reaksiyonda elektron vererek yükseltgenen element karşısındakini indirgediği için indirgen, elektron alarak indirgenen element karşısındakini yükseltgediği için yükseltgen olarak tanımlanır.

İyi indirgenler, yani kolay elektron veren maddeler: