İnönü Savaşları Karargâh Müzesi

İnönü Savaşları Karargâh Müzesi, Eskişehir'in 25 km batısındaki İnönü ilçesinde bulunmaktadır. 1 Nisan 2001'de ziyarete açılmıştır.

TarihçeDeğiştir

Türk Kurtuluş Savaşı'nda Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün Karargâh Binası olarak kullandığı evde oluşturulmuştur. Ev, 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş ve İnönü Savaşları Karargâh Müzesi olarak açılmıştır.

Müzedeki MalzemelerDeğiştir

  • İsmet İnönü’nün resmî üniformalarının kopyaları,
  • İnönü Kaymakamlığının savaş alanından topladığı silahlar ve askerî malzemeler,
  • İnönü Savaşlarını içeren fotoğraflar,
  • İnönü’nün ve diğer kumandanların vermiş oldukları cephe emirleri,
  • Akşehir ll85 Sefer Malzeme Ana Depo Komutanlığınca verilen silahlar,
  • Eskişehir Arkeoloji Müzesi Etnografya bölümünden getirilen yöresel etnoğrafik eserler.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Türkiye'deki müzeler listesi