İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İlber Ortaylı'nın 1983'te Hil Yayınları'ndan çıkan eseri. Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. Asrını ele alan eser 7 bölümden oluşmaktadır. II. Mahmud ile asi paşası Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Balkan uluslarında cereyan eden ulusçuluk fikirleri, Osmanlı merkez idaresinin Bâb-ı Âli'ye geçişi, reformist ve mutlakiyetçi adımlar, laik eğitim ve hukuku tesis etme çabaları, reformların iktisadi meselelerle tıkanması ve Tanzimat asrında gelişen yeni sınıf ve toplum eserde ele alınan konulardır. Eserde Tanzimat reformist ve aydınların 1930'larda nasıl algılandığı görülmektedir. Mete Tunçay'ın kritiğine göre eserde Osmanlıca birçok yazma ve basılı kaynak dışında Avrupa dillerindeki eserler de kaynak olarak kullanılmıştır. Tunçay eserdeki sistematiği karışık bularak metindeki yazım özelliklerinin Niyazi Berkes'i anımsattığını söylemektedir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Tunçay, Mete (1984). "Çöküşü Durdurmağçün: Tepeden İnme Çağdaşlaşma, İlber Ortaylı: İmpratorluğun En Uzun Yüzyılı". Tarih ve Toplum. 1 (2). İletişim Yayınları. s. 146-147.