İlyas Paşa

İlyas Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Anadolu Beylerbeyliği yapmıştır. 1520 senesinde vali iken Şam Eyaleti'ne nakledilmiştir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, 1932, sayfa, 159