İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri

Robert L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri ya da özgün adıyla The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers kitabında, Harvard Üniversitesi’ne girdiği 1936 yılından itibaren, yıllar boyunca, belli başlı iktisat düşünürleri üzerinde yapmış olduğu çalışmaları derlemiştir.

İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri
Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri.jpg
Yazar Robert L. Heilbroner
Tür İş ve yönetim
Yayım 2003 (1. Basım)
Yayımcı Dost Kitabevi Yayınları
ISBN 975-298-090-2

Robert L. Heilbroner, kitabında:

  • İktisadi Devrim
  • Adam Smith’in Harika Dünyası
  • Parson Malthus ve David Ricardo ’nun Hazin Öngörüleri
  • Ütopyacı Sosyalistlerin Düşleri
  • Karl Marx ’ın Amansız Sistemi
  • Victoria Dönemi ve İktisatın Yeraltı Dünyası
  • Thorstein Veblen’in Yaban Toplumu
  • John Maynard Keynes’in Sapkınlıkları
  • Joseph Schumpeter’in Çelişkileri
  • Dünyevi Felsefenin Sonu mu?

gibi konuları ele alırken, tutkuları, zaafları ve hırslarıyla ikitisat tarihine yön vermiş bu düşünürleri ve insanları etkileyen fikirlerini ele almıştır.