İktisadi devlet teşekkülü

(İktisadi Devlet Teşekkülü sayfasından yönlendirildi)

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT), sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkülleri TBMM adına Sayıştay'a bağlı Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.

İktisadi Devlet Teşekkülü Örnekleri[1]Düzenle

İç bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle