İkonoloji

Sanat eserlerini yorumlama ve anlamlandırma yöntemi

İkonoloji, ilk olarak Aby Warburg ve Erwin Panofsky gibi isimler tarafından kullanılıp geliştirilen görsel sanat eserlerini yorumlama metodudur. Bu yöntem, sanat eserinin biçimsel özelliklerinden ziyade, kültürel, sosyal ve tarihsel arka planını anlamak için tasvir edilen konunun bağlamına odaklanmaktadır. Buna göre toplumsal değerlerin belirli nesne ve fenomenlerin tasviri ile gün yüzüne çıktığı durumlar, bu durumların tespiti ve analizi ikonolojinin alanıdır.