Ana menüyü aç

İdris Hamdi Çelebi

İdris Hamdi Çelebi (d. 1855, Kütahya - ö. 1894, Kütahya) Mevlevî, mutasavvıf.

1855'te doğan İdris Hamdi Çelebi, Kütahya Mevlevîhânesi şeyhi babası İsmail Hakkı Çelebi'nin vefatından sonra Abdülvâhid Çelebi tarafından verilen şeyhlik beratıyla[1] şeyh olmuştur. İki yıl şeyhlik yaptıktan sonra 1894'te vefat etmiştir. İdris Hamdi Çelebi'nin vefatını müteakip biraderi Seyyid Ali Rıza Çelebi'nin oğlu Hüsameddin, Ergûn Çelebi'ye vekâleten şeyhliğe atanmıştır.[2]

İdris Hamdi Dede hakkında Mehmed Ziya'nın sitayişkâr ifadeleri vardır. Mehmed Ziya kendisi ile Bursa'da tanıştıklarını dedenin tevazu, sadakat, irfan ve bilgisine hayran olduğunu beyan eder.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Hamdi Özbudak özel arşivi Eûzü billâhi mine'ş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdü lillâhi rabbi'l alemîne ve's-salâtu ves-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Fahru's-sülehâi's Sâlikîn rûh-ı pür fütûhum siyâsetlü İdris Hamdi Dede Efendi zîde salâhahu ve takvâya tuhfetü't-tehiyyât ithâfıyla inhâ olunur ki: Kütahya'da vâki Mevlevîhâne'nin meşihât ve mesnevîhanlığı tarafımızdan sana ihâle ve tefviz olunmuşdur. Gerekdir ki.....
  2. ^ Doğan A. Kütahya Erguniyye Mevlevihânesi, Kütahya Belediyesi Yayınları ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 74, 75
  3. ^ Mehmed Ziya, Bursa'dan Konya'ya Seyahat, s, 216