İbrahim Peçevî

Pécs (Macaristan) doğumlu Osmanlı tarihçisi

İbrahim Peçevî veya Peçuylu İbrahim Efendi (d. 1574, Pécs – ö. 1650, Budin), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir.

Pécs şehrindeki heykeli

Hayatı değiştir

Macarlar tarafından (vakanüvis) adıyla tanınır. Annesi Boşnak ailesi Sokollu'ya (Sokolović) mensup olan ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Peçevî 14 yaşında babasını kaybedince, akrabası olan Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'ya bağlanmış ve onun korumasında eserler vermiştir. Pek çok kez Osmanlı-Avusturya savaşlarına katılan Peçevî, Anadolu ve Rumeli'de defterdarlık görevlerinde de bulunmuştur.

1641 yılında devlet görevinden çekilerek tarihini yazmaya başlamıştır. Bu tarih eserinden özellikle 1520-1640 dönemini incelemiştir. Peçevî bu eserinde kullandığı kaynakları gayet açık belirtmiştir ve eserini yazarken daha önce yazılmış pek çok tarih kitabını incelemiştir. Böylece Osmanlı tarihçilerinin arasında ilk defa olarak Avrupalı tarihçilerin eserlerine, özellikle Macarca yazılmış tarih eserlerine kaynak vermiştir.[1]

Yazdığı iki ciltlik Târih-i Peçevî 17. yüzyıl ve öncesi Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.

Dış kaynaklar değiştir

  • İbrahim Peçevî (haz. Murat Uraz), (1969) Peçevi Tarihi 2 Cilt, İstanbul:Nesriyat Yurdu.
  • İbrahim Efendi Peçevî (haz. Bekir Sıtkı Baykal), (1999) Peçevi Tarihi 2 Cilt, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları;
  • Öngören, Reşat (1999) "İbrahim Peçevî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi Cilt:1 sayfa:641-642, İstanbul: Yapi Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-08-0071-0

Dış bağlantılar değiştir

  • Hancz, Erika (2007) "Peçuylu İbrahim", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c.34 say. 216-218 Online: [1][ölü/kırık bağlantı]

Kaynakça değiştir

  1. ^ İlber Ortaylı-Gelenekten Geleceğe, makale "Osmanlılar'ın Tarih Yazıcılığı Üzerine", s.43