İbrahim'in soyağacı

Yaratılış Kitabında görünen İbrahim'in soyağacı

İbrahim'in ve akrabalarının etnik kökeni, günümüzde Irak'ın güneyine denk gelen Aşağı Mezopotamya bölgesinde hayatını sürdüren bir halk olan İbraniler'e kadar gider. Verimli Hilal üzerinde süren bir göçebeliğin ardından İbrahim'inde dahil olduğu bir grup İbrani, Kenan'ın güneyine yerleşti.

İbrahim'in ve İbrani soydaşlarının Kenan'a göçü (1850),
József Molnár tarafından,
Macaristan Ulusal Galerisi

İbrahim'in torunu İsrail'den sonra artık daha çok etnik bazlı bir ilerleme katedildi. Bir sistematik din oluşturulmuştu ve bu din yanlızca İsrail'in ev halkına dahil kişilerce benimsenecekti. İsrail'in oğullarından sonra, bu bölgedeki İbraniler'in hayatı zaman zaman Kenan'ın dışına kadar çıktı, hatta bazen Kenan'dan tamamen koptu.

İbrahim'in soyu sırayla Yaratılış 5, Yaratılış 10:1–7, 20, 22–23, 31–32 ve Yaratılış 11'de yer almaktadır. Belgesel hipotez, bu soyağacını ruhbani kaynağa dayandırır.[1]

Kitâb-ı Mukaddes anlatıları Değiştir

Birinci oğul İsmail Değiştir

Abram ve Sarai, maddi olarak zenginlerdi ama çocukları hiç olmadı. Öyle ki Abram, mirasının tamamını güvendiği ve sevdiği bir kölesine bırakmayı dahi düşündü. Ama Tanrı O'na varis olacak bir oğul vaad etti. 86 yaşındaki Sarai tarafından Abram çocuk sahibi olmaya ikna edildi ve Sarai'nin cariyesi Hacer (הָגָרHāḡār) aracılığıyla İsmail (יִשְׁמָעֵאלY'şmael) doğdu. Bu durum Hacer ile Sarai ilişkisine mutluluktan çok çekişme getirdi. Yine de Tanrı, Hacer'in acısını gördü ve Abram için vaad edilen çocuk bu olmasa da, yine de İsmail'in soyundan gelenleri büyük bir halk yapacağına söz verdi.[2]

İkinci oğul İshak Değiştir

Yaratılış'ın 17'nci babında bahsedilene göre milletlerin babası olacağı gerekçesiyle Abram'ın adı "her şeye gücü yeten Tanrı" tarafından Abraham olarak değiştirildi. Aynı şekilde milletlerin annesi olacağı gerekçesiyle Sarai'nin adı Sarah olarak değiştirildi. Üç misafir İbrahim'e geldi ve gelecekte Sarah'tan bir oğlu olacağını söyledi. Bu sözleri işiten Sarah, çocuk sahibi olamayacak kadar yaşlı olduğuna inandığı için güldü. Gelecek vakitlerde Tanrı'nın mucizesiyle hamile kaldı[3] ve İshak (יִצְחָקY'shāq) adındaki oğulları doğdu. Annesi Sarah'ın ölümünden bir müdded sonra İshak, Rebekah ile evlendi. Babası İbrahim'se Keturah ile ilişki yaşadı ve sırasıyla Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak ve Şuah adlarında altı tane oğulları doğdu.

Soyağacı Değiştir

Tanakh'tan edinen bilgilerden yola çıkılarak İbrahim'in atalarının ve torunlarının arasında dinsel önemi olan / olmayan figürlerden oluşan bir soyağacı modeli yaratılabilir:

Nuh
SamHamYafes
ElamAşurArpakşatLudAram4 oğullar7 oğullar
Keinan4 oğullar
KızŞelakh
Eber
PelegYoktan
Reu13 oğullar
Serug
Nahor
Terah
Sarah[4]İbrahimHacerHaran
Nahor
İsmailMilkahLutİskah
İsmailoğulları7 oğullar[5]Betuel1'inci kız2'nci kız
İshakRebekaLavanMoabitlerAmmonitler
EsavYakubRaḥel
Bilhah
EdomitlerZilpah
Leah
1. Reuben
2. Şimon
3. Levi
4. Yehuda
9. İssakar
10. Zevulun
Dinah (kız)
7. Gad
8. Aşer
5. Dan
6. Naftali
11. Yusuf
12. Binyamin


Kur'anik anlatılar Değiştir

Kur'an'da İbrahim'in aile bireyleri ve neslinden olan kişilere mecazen البراهيم aal-‘Ibrahim, 'İbrahim'in (halkı)' denir:

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
“... ama şüphesiz biz 'İbrahim Ailesine'—kitabı ve hikmeti—verdik; ve onlara ihtişamlar krallığı verdik.” (sūrat an-Nisā' 4, āyāt 54)[6]

Diğer kaynaklar, özellikle de yaygın olarak kabul gören Hadisler de İbrahim Ailesi'ne atıfta bulunur:

 • Tefsîrü'ț-Țaberî: aal-İbrahim, ayetin İbn Abbas'la ilgili bir rivayetine dayanan inananlardır: “Şüphesiz Allah, Âdem'i, Nuh'u, aal-İbrahim'i (İbrahim'in soyunu), ve aal-Īmran'ı (Īmran'ın soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.”[7] O şöyle bir yorum yaptı: “İbrahim'in ailesinin, İmran'ın ailesinin, Yaseen'in ailesinin, ve Muhammed'in ailesinin inananlarıdır onlar.” daha sonra ayetten bir alıntı yaptı: “İbrahim'in halkının içinden O'na en yakın olanlar [Allah'a teslim olanlar] şüphesiz İbrahim'in peygamberliğini kabul edip sözlerine [mesajlarına] kulak verenlerdir. Ve Allah müminlerin müttefikidir.”[8]
 • Tefsîrü's-Sa'dî: “Peygamberler, aal-İbrahim soyundan oldukları için peygamberdir, ve Muhammed de o soya aittir.”[9]

Bu yorumlara dayanarak, aal-İbrahim:

Kaynakça Değiştir

 1. ^ Coogan, Michael D. (2014). The Old Testament: A Historical and Literary Introduction to Hebrew Scriptures. New York: Oxford University Press. pp. 62-64. 978-0-19-994661-7
 2. ^ Freedman, David Noel (1992). "Ishmael". The Anchor Bible Dictionary. H–J. 2. Doubleday Publishing Group. ss. 513-514. ISBN 0-385-19360-2. 
 3. ^ Yaratılış 21:1–7
 4. ^ Sarah, İbrahim'in üvey kızkardeşiydi. (Yaratılış 20:12)
  Alternatif bir iddiaya göreyse O, İbrahim'in yeğeniydi (bakınız Sarah § In rabbinic literature).
 5. ^ Yaratılış 22:21–22'de: Uz, Buz, Kemuel, Ḥesed, Hazo, Pildaş, ve Yidlaf
 6. ^ "Surah An-Nisa [4:54–64]". Surah An-Nisa [4:54–64] (İngilizce). 16 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2021. 
 7. ^ "Surah Ali 'Imran [3:33–43]". Surah Ali 'Imran [3:33–43] (İngilizce). 12 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2017. 
 8. ^ "Surah Ali 'Imran [3:68–78]". Surah Ali 'Imran [3:68–78] (İngilizce). 12 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2017. 
 9. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2021.