İbni Sebin

1219-1270 yılları arasında yaşamış Endülüs'lü filozof

İbni Sebin, 1219-1270 yılları arasında yaşamış Endülüs'lü filozoftur. Tasavvufla felsefeyi uzlaştırmaya çalıştı. Sicilya kralı'nın tarafına gönderdiği mektuplar ve sorduğu sorularla Sicilya'da etkilidir. Farabi'den etkilendi. Marazi karakteri ile tanınmıştır. İntihar etmiştir.

İbni Seb'in
Doğum1219
Endülüs Emevi Devleti
Ölüm1270
Arabistan

Dış bağlantılar değiştir