İbni Süneyne

İbni Süneyne, Yahudi tüccar.

Sahabe Muhayyisa bin Mesud, Muhammed'in Yahudilerin öldürülmesine izin verdiğine dair aldığı bir duyum üzerine öldürmüştür.[1] Diğer bir rivayete göre Beni Kureyza Yahudilerinin ihanet etmeleri neticesinde erkeklerinin öldürülmesi üzerine meydana geldiği söylenir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 31, sayfa: 31