İbn Sevdekin

İbn Sevdekin; Sufi, Muhyiddin İbn Arabi'nin öğrencilerinden ve yorumcularındandır.

HayatıDüzenle

Tam adı İsmail bin Sevdekin bin Abdullah en-Nuri olan İbn Sevdekin 1153'de (Hicri 548) Mısır, Kahire'de doğdu. Şam'da Muhyiddin İbn Arabi'nin tasavvuf derslerine katıldı ve şeyhinin vefatından sonra onun en ünlü iki eseri Füsûs ve Fütuhât derslerini devam ettirdi. İbn Arabi'nin hem kendisine hem de diğer ünlü öğrencisi Sadreddin Konevi'ye Füsûs ve Fütuhât eserlerini okutma icazeti verdiği bilinmektedir. Kendisinin Tilimsanî ile birlikte Füsûs'un ilk şerhlerini veren kişilerdendir.

EserleriDüzenle

  • Kitabu'n-Necat.... (Muhyiddin İbn Arabi'nin Kitabu'l-İsra ve Meşahidü'l Esrâri'l-Kudsiyye adlı risalelerinin şerhidir.)
  • Şerhu Tecelliyât-ı İlahiyye : Arabi'nin Tecelliyât-ı İlâhiyye adlı eserinin şerhidir.
  • İdris Fassı Şerhi : Füsûs'un İdris (a.s.) fassının şerhidir.
  • Kitabu Vesaili's-Sâil : İbn Sevdekin'in Muhyiddin İbn Arabi'nin sohbetleri sırasında tuttuğu notlardan oluşmaktadır.

Ayrıca bakınızDüzenle