İbn Mekânis (Arapça: ابن مكانس ; d. 745/1345–ö. 794/1392), Memlûkler Döneminde yaşamış edip ve şairlerden birisidir. Tam ismi, Ebû’l-Ferec Fahrettin Abdurrahman b. ‘Abdi’r-Rezzâḳ b. İbrahim el-Ḳıbṭî el-Mıṣrî’dir. İbn Mekânis’in, Kıpti kökenli olduğu ve Hristiyan bir aileden geldiği söylenmektedir. Toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiğini ele alan, ironik bir dille nazmedilmiş didaktik bir urcûzesi, en meşhur şiiri olarak görülmektedir.[1]

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Ayyıldız, Esat (2019). Klasik Dönem Sonrası Arap Şiirinde İbn Mekânis’e Ait Sosyoloji Temalı İronik Bir Didaktik Urcûze Denemesi 24 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, s.343-355.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Ayyıldız, Esat (2019). Klasik Dönem Sonrası Arap Şiirinde İbn Mekânis’e Ait Sosyoloji Temalı İronik Bir Didaktik Urcûze Denemesi 24 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, s.343-355.