İbelin Hanedanı

İbelin Hanedanı 12. yüzyılda Kudüs Krallığı'nda soylu bir aileydi. Mütevazı bir şekilde yükselen aile, çeşitli yüksek makamlara, Kutsal Topraklar'da ve Kıbrıs'ta geniş mülklere sahip olarak krallığın en önemli ailelerinden biri haline geldiler. Aile, 15. yüzyılda Kıbrıs Krallığı'nın düşüşünden sonra ortadan kayboldu.

İbelin Hanedanı arması

TarihDüzenle

Aile adını, 1141 yılında Kudüs kralı Kral I. Fulk tarafından yaptırılan ve ailenin kurucusu Barisan'a verilen İbelin kalesinden almıştır. Kale, 12. yüzyılın sonunda Sarazenlerin eline geçti, ancak o zamana kadar ailenin Beyrut'ta ve Kıbrıs'ta da toprakları vardı.

İbelin lordlarıDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • William of Tyre (1943), A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. E. A. Babcock and A. C. Krey, Columbia University Press 
  • Edbury, Peter W. (1997), John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem, Boydell Press 
  • Mayer, H. E. (1982), "Carving Up Crusaders: The Early Ibelins and Ramlas", Outremer: Studies in the history of the Crusading Kingdom of Jerusalem presented to Joshua Prawer, Yad Izhak Ben-Zvi Institute 
  • Nielen-Vandervoorde, Marie-Adélaïde (2003), Lignages d'Outremer, Documents relatifs à l'histoire des Croisades, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ISBN 2-87754-141-X 
  • Riley-Smith, Jonathan (1997), The First Crusaders, 1095-1131, Cambridge University Press 
  • Rüdt de Collenberg, W. H. (1977–1979), "Les Ibelin aux XIIIe et XIVe siècles", Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, cilt 9 
  • Rüdt de Collenberg, W. H. (1983), Familles de l'Orient latin XIIe-XIVe siècles, Variorum reprints, ss. 117-265 , reprint of article Les Ibelin aux XIIIe et XIVe siècles.
  • Runciman, Steven (1951–1953), A History of the Crusades, Cambridge University Press 

Dış bağlantılarDüzenle