İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul'da kurulu devlet üniversitesi
(İTÜ sayfasından yönlendirildi)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (İngilizceİstanbul Technical University), kökleri 1773 yılına dayanan İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesi.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Üniversitenin logosu
Üniversitenin logosu
SloganAsırlardır Çağdaş Türkiye'nin ilk, dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden biri
Kuruluş1773 (tarihî)[2]
1944 (modern)[2][3]
TürDevlet Üniversitesi[4]
Eğitim dil(ler)iTürkçe, İngilizce[1]
BağlılıkYükseköğretim Kurulu
Rektörİsmail Koyuncu[5]
Kayıtlı25.470 lisans, 7.929 yüksek lisans, 3.693 doktora öğrencisi[7]
Akademik birimler13 Fakülte
6 Enstitü
Konumİstanbul, Türkiye
YerleşkeAyazağa[9]
Taşkışla[10]
Gümüşsuyu[11]
Maçka[12]
Tuzla[13]
Okul renkleriLacivert ve Petek Sarısı[14]
   
SporİTÜ
MaskotArı
Web sitesiwww.itu.edu.tr

1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn, III. Mustafa döneminde mühendislik eğitimi vermek için askeri bir okul olarak kuruldu.[2] Amacı güverte subayı ve gemi inşa subayı yetiştirmek olan okul, Osmanlı İmparatorluğu'nun batı referanslı ilk eğitim kurumlarından biriydi. 1795 yılında ise topçu ve istihkam subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn kuruldu. Daha sonra okulun sivil kanadı olan Hendese-i Mülkiye oluşturuldu. Mühendishane'nin askeri kanadı günümüzde Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu olarak devam ederken, sivil kanadı da İTÜ'yü oluşturmuştur.

İTÜ bugün İstanbul'un iş merkezi Maslak'ta bulunan ve ana kampüsü olan Ayazağa Yerleşkesi de dahil 4'ü İstanbul'un Avrupa, 1'i Anadolu yakasında, 1'i de Kıbrıs'ta olan toplam 6 yerleşkeye yayılmıştır.[20] Maçka, Taşkışla ve Gümüşsuyu yerleşkelerinde Osmanlı döneminden kalan binalarda hâlâ eğitim yapılmaktadır. İTÜ mezunları cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde büyük rol oynamış, ülkedeki pek çok ilke ve pek çok mühendislik eserinin altına imza atmıştır.[21]

Türkiye'de ilk kez televizyon yayınlarının yapılması, ilk üniversite radyosunun kurulması, ilk kez bir üniversitede bilgisayar kullanılması, ilk defa bir Türk üniversitesinin uzaya uydu göndermesi; ilk yerli haberleşme uydusu, ilk yerli helikopter ve ilk yerli insansız otomobilin yapılması gibi mühendislik alanında Türkiye'deki birçok ilk İTÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.[22]

İTÜ bugün bünyesindeki 13 fakülte, 39 bölüm ve 6 enstitü ile 25.470 lisans, 11.622 lisansüstü, 3.693[23] doktora öğrencisi ve 2.277[24] akademik personel ile eğitim hayatını sürdürmektedir.[7] İTÜ tarafından yayınlanmış verilere göre akademik personel başına 16 öğrenci düşmektedir.[25] Türkiye'deki pek çok üniversiteden farklı olarak kuruluşunda inşaat, mimarlık, makine ve elektrik olarak 4 fakülteye ayrılmıştır.[2] İTÜ paydaşı pek çok hoca ve mezun TÜBİTAK bilim ödülü ve TÜBA ödülü almıştır ve pek çok hoca da ABD, İngiltere, Rusya bilimler akademisi üyesidir.[22]

Tarihçe

değiştir
İTÜ'nün geçmişten bugüne aldığı adlar

Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn

değiştir

1773 yılında açılan Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitime başladığı tarih olarak kabul edilir. Bu yüzden İTÜ dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biri olarak görülür. Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve askerî personelin eğitilmesi amacıyla III. Mustafa tarafından kurulmuş teknik okuldur.[2][26][27] Okulda sınıflara ilk defa tahta ve sıra konulmuştur. Bu dönemde bir okul matbaası kurulmuş ve ders kitapları basılmıştır ve böylece İTÜ Kütüphanesi'nin temelleri de atılmıştır.[28]

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn

değiştir

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn, 1795 yılında III. Selim döneminde kurulmuştur. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn bünyesinde balistik, haritacılık, gemi inşaatı ve inşaat mühendisliği öğretimi verilirdi. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn 1847'de mühendislik eğitiminin dışında mimarlık eğitimi de vermeye başladı. 1883'te Hendese-i Mülkiye adını alarak eğitimine devam etti.[2][26][29]

Hendese-i Mülkiye

değiştir
 
20 TL üzerinde bir portresi olan[30] Mimar Kemaleddin Hendese-i Mülkiye'de hocalık yapmış ve pek çok mimari eserin altına imzasını atmıştır.

Hendese-i Mülkiye, 1883 yılında kurulmuştur.[2][31] Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûndaki kılıçhanelerden birisi boşaltılıp Hendese-i Mülkiye öğrencilerine tahsis edilmiştir. Kuruluşunda Fransa'daki École nationale des ponts et chaussées (Köprü ve Yol Mektebi) örnek alınmıştır. Ancak daha sonra Fransız dizgesi (sistem) terk edilmiş ve Alman dizgesine geçilmiştir.[26][31]

Hendese-i Mülkiye öğrencileri ve öğretmenleri Osmanlı Devleti ve Türkiye'nin gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin Hicaz demir yolu pek çok Hendese-i Mülkiye mezunu ve hocaları tarafından yapılmıştır. Ayrıca okulun hocalarından Mimar Kemaleddin Bey Mescid-i Aksâ'nın onarımını gerçekleştirmiştir.[32]

Mühendis Mekteb-i Âlîsi

değiştir

Mühendis Mekteb-i Âlîsi, askerî idareden ayrılarak kurulan Hendese-i Mülkiye'nin devamı olan kurumdur.[33] Prof. Dr. Karl von Terzaghi okulun önemli hocalarındandır. Bu dönemde ülkede ilk defa Mühendis Mektebi Mecmuası adıyla akademik bir mühendislik dergisi çıkartılmıştır. Okula ilk kez kız öğrenci bu dönemde kabul edilmiş ve İTÜ'nün arı simgesine bu dönemde karar verilmiştir. Okul daha sonra Yüksek Mühendis Mektebi adını alarak eğitim ve öğretimine devam etmiştir.[26][33]

Yüksek Mühendis Mektebi

değiştir

Mühendis Mektebi 1928 yılında yeniden yapılandırılmış ve Yüksek Mühendis Mektebi adını almıştır.[34] İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiye'sinin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. Önceleri sadece Gümüşsuyu kışlasını kullanan Yüksek Mühendis Okulu daha sonra Maçka ve Taşkışla silâhhanelerine sahip olmasıyla birlikte büyüdü ve eğitim kadrosunu da İsviçre ve Almanya'dan gelen hocalarla geliştirdi. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırıldı. Bu dönemin mezunlarının en büyük eseri Anıtkabir'dir.

Teknik Üniversite

değiştir

1944 yılından alınan bir kararla Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırıldı ve inşaat, mimarlık, makine ve elektrik fakülteleri olarak dört fakülteye ayrıldı. 1974-1975 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. 2000'li yıllarda ise tüm bölümler uluslararası eşdeğerlik almıştır. Türkiye'de ilk kez televizyon yayınlarının yapılması, ilk üniversite radyosunun kurulması, bilgisayarı ilk kez kullanan üniversite olması,[35] ilk defa bir Türk üniversitesinin uzaya uydu göndermesi,[36] pek çok mühendislik dalında ilk kez lisans eğitiminin başlaması, İTÜ basketbol takımının 5 basketbol ligi şampiyonluğu kazanması, IHF (günümüzde EFH) kupasında Türkiye'yi ilk kez İTÜ'nün temsil etmesi[37] Teknik Üniversite'nin bu dönemdeki akademi ve spor alanlarındaki başarılarıdır.

Akademik

değiştir

Fakülteler

değiştir
 
Türkiye'de ilk televizyon yayınları Nisan 1952'de İTÜ bünyesinde gerçekleşmiştir. 1953'te kurulan İTÜ TV ise Türkiye'deki ilk televizyon istasyonudur.[38]

1944 yılındaki bir yasa ile Yüksek Mühendis Mektebi inşaat, mimarlık, makine ve elektrik fakülteleri olmak üzere 4 fakülteye ayrıldı. Şu an ise İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde barındırdığı 13 fakülte ve 6 enstitü ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hâlen bazı mühendislik programları Türkiye'de yalnızca İTÜ'de okutulmaktadır.[39] İTÜ'de bütün lisans programlarında %30 İngilizce şartı olup bazı lisans programları %100 İngilizcedir. İngilizce hazırlık zorunludur.[40]

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 13. fakültesi olarak 2010 yılında kuruldu. Önceden Elektrik Elektronik Fakültesi'ne bağlı olan bilgisayar mühendisliği bölümü ve yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü bu fakültededir.[41][42]

Denizcilik Fakültesi

Geçmişi 1884 yılına dayanan[43] Denizcilik Fakültesi, 3 Temmuz 1992 gün ve 2809 sayılı yasa ile yeniden yapılandırılmıştır ve Tuzla yerleşkesinde bulunmakta olup, gemi makineleri işletme mühendisliği ve deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümlerini içerisinde barındırmaktadır.[44] Tuzla kampüsünde denizcilik fakültesine ait gemiler, simülatörler, havuz ve kütüphane yer alır.

Elektrik Elektronik Fakültesi

Elektrik fakültesi adıyla kurulan Elektrik Elektronik Fakültesi'nin geçmişi 1934 yılına dayanır.[45] Ayazağa kampüsünde yer almaktadır. Fakülte içerisinde elektrik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümleri yer alır. Buna ek olarak ABD'deki üniversitelerle ortak yürütülen lisans programlarına da sahiptir.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi, Ayazağa kampüsündedir. İçinde fizik mühendisliği, kimya, matematik mühendisliği ve moleküler biyoloji ve genetik bölümleri yer almaktadır.[46] 20 Temmuz 1982'de Temel Bilimler Fakültesi'nin adı değiştirilerek yeniden yapılandırılmıştır.[47] Cahit Arf, Kerim Erim, Ratip Berker, Nihat Berker, Yusuf Yağcı gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapmıştır.[48]

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ayazağa kampüsündedir.[49] İçinde Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümleri yer almaktadır.[50][51] Fakülte olarak kuruluşu 1971 yılına denk gelir.[52]

İnşaat Fakültesi

İnşaat Fakültesi'nin kuruluşu Osmanlı dönemine, 1795 yılına, kadar uzanmaktadır.[53] Bu tarih aynı zamanda Türkiye'de inşaat mühendisliği eğitiminin başlangıç tarihi olarak da kabul edilir. Ayazağa kampüsünde yer alır.[54] İçerisinde inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği ve geomatik mühendisliği bölümleri yer almaktadır.[55] Karl von Terzaghi, Mustafa İnan, Sedat Ersoy[56] gibi hocalara da ev sahipliği yapan bu fakültenin mezunları Türkiye'nin özellikle ilk yıllarındaki inşasında önemli rol oynamıştır.

İşletme Fakültesi
 
Maçka'daki İTÜ İşletme Fakültesi Binası (Karakolhane Binası)

İşletme Fakültesi, Maçka kampüsünde yer alır.[57] Fakültede Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Ekonomi bölümleri yer almaktadır.[58] Maçka yerleşkesinde fakültenin kendine ait bir kütüphanesi vardır. İTÜ'lülere işletme, iktisat ve hukuk dersleri veren üyelerin kürsüleri birleştirilerek işletme fakültesi kurulmuştur.[59]

Kimya ve Metalurji Fakültesi

Kimya ve Metalurji Fakültesi, Ayazağa kampüsündedir.[60] İçinde kimya mühendisliği, gıda mühendisliği ve metalurji ve malzeme mühendisliği bölümleri vardır.[61] 1963 yılında Kimya Fakültesi adıyla kurulmuştur.[62]

Maden Fakültesi

Maden Fakültesi, Ayazağa kampüsünde yer alır.[63] İçinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümleri vardır.[64] Türkiye'de maden mühendisliği ile ilgili eğitim İTÜ maden fakültesinin kurulması ile başlamıştır. Aykut Barka, Kazım Ergin, İhsan Ketin, Celal Şengör gibi ünlü bilim insanlarını bünyesinde barındırmıştır. Fakültenin kuruluş tarihi 1 Mart 1953'tür.

Makina Fakültesi

Makina Fakültesi, 1934 yılına kadar uzanmaktadır. Ancak ayrı bir fakülte olarak Yüksek Mühendis Mektebi, İTÜ olarak yeniden yapılandırılırken kurulmuştur.[65] Fakülte Ratip Berker'in kurucu dekanlığı ile kurulmuştur. Makine mühendisliği bölümü burada yer alır. Gümüşsuyu kampüsünde yer alır.[66]

Mimarlık Fakültesi

Başlangıcı 1847 yılına kadar uzanan Mimarlık Fakültesi Taşkışla kampüsündedir ve kuruluşunda büyük emeği olan Emin Halid Onat ile özdeşleşmiştir.[67] İçerisinde peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, şehir ve bölge planlama ve mimarlık bölümleri bulunur. Fakülte; Clemens Holzmeister, Paul Bonatz, Emin Halid Onat, Doğan Kuban, Mimar Kemaleddin gibi ünlü hocalara ev sahipliği yapmıştır.

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Gümüşsuyu kampüsündedir.[68] İçinde tekstil mühendisliği, moda ve tasarım, tekstil geliştirme ve pazarlama bölümleri bulunmaktadır.[69] Geçmişi 1955'e makine mühendisliği bölümü içinde yer alan tekstil kürsüsüne dayanır. Ayrı bir bölüm olarak 1983'te, fakülte olarak da 2004'te yeniden yapılandırılmıştır.[69] Fakültede uluslararası ortak lisans programları da vardır.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Ayazağa kampüsünde yer alır.[70] İçinde uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, Türkiye'deki tek olan meteoroloji mühendisliği bölümleri vardır.[71] Fakülte olarak 1983 yılında kurulmuştur.[72]

Araştırma

değiştir

Türkiye’nin ilk yerli helikopteri “Arıkopter”, ilk küp uydusu “İTÜpSAT1”, ilk haberleşme uydusu “Türksat3USAT”, ilk insansız otomobili “Otonobil”, ilk hidrojenli teknesi "MARTI-İTÜ” ve ilk elektrikli minibüsü, İTÜ tarafından yapılmıştır. Ayrıca Türkiye'nin ilk mikroelektronik laboratuvarı, ilk uydu yer istasyonu ve ilk süper bilgisayarı İTÜ'de kurulmuştur.[73][74]

İTÜ bünyesinde 360 AR-GE laboratuvarı ve 13 araştırma merkezi bulunmaktadır.[22]

İnovasyon

değiştir

Enstitüler

değiştir

İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisans, doktora ve araştırma etkinliklerini 6 enstitü içerisinde yürütmektedir.

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 10 Şubat 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

1997 yılında İTÜ bünyesinde kurulmuştur. Amacı yer bilimleri konularında lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmaktır.[76] Her yıl ünlü yer bilimcileri Prof. Dr. İhsan Ketin ve Prof. Dr. Aykut Barka anısına konferanslar düzenlenmektedir.[77] Bünyesinde Celal Şengör gibi ünlü bilim insanlarını barındırır. Ayazağa yerleşkesinde yer alır.

Bilişim Enstitüsü 28 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Bilgi teknolojileri ve bilişim alanında araştırma yapmak, teknoloji üretmek için kurulmuştur. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi bu enstitünün bünyesindedir. Binası Ayazağa kampüsündedir.[78][79]Enerji Enstitüsü 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsü'nün 2002 yılında yeniden yapılandırılması ile kurulmuştur.[80] İçinde Yenilenemez-Konvansiyonel Enerji, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Araştırmalar ve Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalları yer almaktadır. Ayrıca TRIGA Mark-II Nükleer Araştırma ve Eğitim Reaktörü de bu enstitü bünyesinde yer alır. Enstitü Ayazağa kampüsündedir.[81]

Fen Bilimleri Enstitüsü 13 Mayıs 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

1 Ekim 1982 tarihinde kurulmuştur. Ayazağa kampüsünde yer alır.[82] Çağdaş bilim ve teknolojinin gelişmesini izleyip bunları Türkiye'de uygulama alanına aktarabilecek araştırma niteliği kazanmış yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmek üzere etkinliklerini sürdürmektedir.[83]

Sosyal Bilimler Enstitüsü 22 Ağustos 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Taşkışla kampüsünde yer alır.[84] 1982 yılında kurulmuştur.[85] Bünyesinde pek çok master ve doktora programı barındırır.

Deprem Mühendisliği ve Âfet Yönetimi Enstitüsü 1 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

İTÜ'de deprem ve deprem mühendisliğine yönelik çalışmalar 1939 Erzincan Depremi ile başlamıştır. Daha sonra bir Sismoloji Enstitüsü açılmıştır ve çeşitli bilim insanlarınca Deprem Mühendisliği Türk Millî Komitesi oluşturulmuştur. Japon ve Amerikalı bilim insanlarının yardımıyla çeşitli laboratuvarlar açılmış ve konferanslar düzenlenmiştir. Sonunda deprem mühendisliği konusundaki araştırmaları geliştirmek için bir enstitü 2010 yılında kurulmuştur.[86] Ayazağa yerleşkesinde yer alır.[87]

Diğer Öğrenim Birimleri

değiştir
 
Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bulunduğu Maçka Silahhanesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık eğitimi vermek üzere 1983 yılında kurulmuştur. Maçka kampüsünde hizmet vermektedir. Hazırlık eğitiminin yanı sıra ileri İngilizce lisans derslerini ve seçmeli olarak ikinci yabancı dil eğitimini lisans öğrencilerine vermektedir.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 1975 yılında kurulmuştur ve diğer Türk müziği konservatuvarlarına öncü olmuştur. İTÜ'nün Maçka kampüsünde yer alır.

Müzik İleri Araştırmalar Merkezi 25 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

1999 yılında kurulmuştur. Müzik yüksek lisans ve müzik doktora programları vardır. Maçka kampüsünde yer alır.

Kuzey Kıbrıs Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunmaktadır. 2010 yılında kurulmuştur. 10 farklı lisans programında eğitim vermektedir.

Uluslararası durum

değiştir
İTÜ'nün uluslararası sıralamaları
2024 2023 2022 2021 2020
QS Mühendislik sıralaması 95 108 142 202 218
QS Doğa bilimleri sıralaması 275 255 303 305 324
QS Elektrik-Elektronik mühendisliği 122 144 134 151-200 151-200
QS Bilgisayar mühendisliği 196 201-250 201-250 251-300 301-350
QS Makina, havacılık ve imalat mühendislikleri 138 134 146 151-200 151-200
QS İnşaat mühendisliği 101-150 51-100 51-100 101-150 101-150
QS Kimya mühendisliği 151-200 151-200 151-200 151-200 151-200
QS Metalurji ve malzeme bilimleri 151-200 151-200 251-300 301-350 251-300
QS Yer ve deniz bilimleri 201-250 201-230 - 101-150 151-200
QS Maden Mühendisliği 51-70 51-70 44 42 48
Times Higher Education Genel Sıralama 501-600 601-800 601-800 801-1000 601-800
Times Higher Education Asya Sıralaması 92 149 141 163 137
İTÜ'nün uluslararası sıralamaları
2017 2016 2015 2014 2013
QS Mühendislik sıralaması 242[88] N/A 173[89] 138[90] 209[91]
QS Doğa bilimleri sıralaması 321[92] N/A 307[93] 237[94] 298[95]
QS Elektrik-Elektronik mühendisliği 151-200[96] 151-200[97] 151-200[98] 151-200[99] 151-200[100]
QS Bilgisayar mühendisliği 301-350[101] 301-350[102] 301-400[103] - -
QS Makina, havacılık ve imalat mühendislikleri 151-200[104] 151-200[105] 101-150[106] 151-200[107] 101-150[108]
QS İnşaat mühendisliği 101-150[109] 151-200[110] 101-150[111] 51-100[112] 101-150[113]
QS Kimya mühendisliği 201-250[114] 151-200[115] - 101-150[116] 151-200[117]
QS Metalurji ve malzeme bilimleri 201-250[118] - 151-200[119] 101-150[120] 101-150[121]
QS Yer ve deniz bilimleri 101-150[122] 101-150[123] 151-200[124] - -
QS Maden Mühendisliği 31[125] 51-100[126] N/A N/A N/A
Times Higher Education Genel Sıralama 501-600[127] 501-600[128] 165[129] 201-225[130] 276-300[131]
Times Higher Education Asya Sıralaması N/A 91[132] 19[133] 24[134] 38[135]

İTÜ'nün eğitimi uluslararası alanda da kabul görmüştür. Türkiye'de ve dünyada ABET eşdeğerliği almış mühendislik bölümü en çok İTÜ'dedir. 26 mühendislik bölümü ABET tarafından akredite edilmiştir.[136][137] Mimarlık fakültesi NAAB tarafından,[138] denizcilik fakültesi ise IMO tarafından akredite edilmiştir.[1][139]

İTÜ'lü bilim insanları COST, EUREKA, NASA, NATO, NSF, BM, Dünya Bankası, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Leonardo and SOCRATES, AB çerçeve programları gibi projelerde etkin görev almaktadır. İTÜ; AÜB, CESAER, SEFI, TIME, EIAE, ATHENS gibi uluslararası ağlara üyedir. İTÜ'lü öğrenciler, AIESEC ve IAESTE sayesinde yurtdışında staj olanağı bulabilmektedir. IAESTE programına Türkiye adına İTÜ 1953 yılında üye olmuştur.

İTÜ, QS ve Times Higher Education gibi uluslararası sıralamalarda Dünya'nın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır ve Türk üniversiteleri arasında ise en üst sıralarda yer almıştır.[140] İTÜ, 2024 QS Dünya Üniversite Sıralamaları'na göre mühendislikte dünyada 95. ve Türkiye'de 1. sıradadır. Doğa bilimlerinde ise dünyada 275. Türkiye'de 2.'dir. Alanlara göre sıralamada da 10 kategoride listeye girmeyi başarmıştır.[93]

Yerleşkeler

değiştir

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları 5 yerleşkeye yayılmıştır. Bu 5 yerleşke dışında Kuzey Kıbrıs'ta İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri bulunmaktadır. Teknik Üniversite'nin İstanbul Florya ve Küçükçekmece'de de arazileri vardır.[141] Ayrıca Aydın, Elazığ ve Kastamonu'da da sismoloji laboratuvarları vardır.[141]

Ayazağa yerleşkesi

değiştir
 
Merkezi Derslik Binası
 
Ayazağa Kampüsü, Ağaçlı Yol

Ana yerleşim birimi olan Ayazağa yerleşkesi, İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir. Rektörlük ve yönetim birimleri bu yerleşkede bulunmaktadır. On üç fakülteden sekizi ve yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yürütüldüğü beş enstitüden dördü; Enerji,[142] Fen Bilimleri,[83] Avrasya Yer Bilimleri,[143] Bilişim Enstitüleri[78] de Ayazağa yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yerleşke, sosyal binalar olarak da zengindir. Mustafa İnan Kütüphanesi, Kültür ve Sanat Birliği, Spor Birliği, 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mezunlar derneği, gölet, kafeler, öğrenci yurtları, lojmanlar, halı saha, tenis kortları, stadyum[144] da bu yerleşkededir. Merkez kütüphane olarak hizmet veren Mustafa İnan Kütüphanesi, 7/24 hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek üniversite kütüphanesidir.

 
İTÜ Ayazağa Güneş Saati heykeli

Ayrıca Enerji Enstitüsü'nde Triga Mark-II nükleer reaktörü, Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi'nde Türkiye'nin süper bilgisayarı bulunmaktadır. Arı Teknokent de bu kampüstedir.

Gümüşsuyu yerleşkesi

değiştir

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk eğitim yaptığı binalar Gümüşsuyu'ndaki binasıdır. Önceleri bu binanın bir kısmı kullanılırken daha sonra onarılmış ve tümü kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde makine[145] ve tekstil teknolojileri ve tasarımı fakültesi,[68] bir spor salonu ve öğrenci yurtları bu yerleşkede bulunmaktadır.[146] Taksim'e yürüyüş mesafesindedir.

Maçka yerleşkesi

değiştir

Maçka yerleşkesinde işletme fakültesi,[147] yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı,[148] İTÜ Vakfı büroları ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Maçka yerleşkesindeki tarihi binalar ise Osmanlı zamanında silahhane olarak kullanılırken daha sonra İTÜ'ye, Gümüşsuyu'na ek olarak devredilmiştir. Beşiktaş - Nişantaşı hattı üzerindedir.

Taşkışla yerleşkesi

değiştir
 
Taşkışla

İTÜ'nün kent merkezi yerleşkelerindeki yapılar Osmanlı zamanında kalma olduğu için tarihin izleri burada görülebilir. Taşkışla yerleşkesindeki bina yeni rönesans üslubunda yapılmış bir Osmanlı kışlasıdır.[149] Mimarlık fakültesinden başka sosyal bilimler enstitüsü,[150] güzel sanatlar bölümü[151] ve sürekli eğitim merkezi[152] ve İTÜ Geliştirme Vakfı ve rektörlük kent içi büroları da Taşkışla yerleşkesindedir. Taksim'de bulunmaktadır.

Taşkışla yerleşkesinde, etkileşimli sergilerle çocukları bilime özendirmeyi amaçlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi de bulunmaktadır. 2007 Kasım'ında açılmış olup;[153][154] Merkezde optik yanılsama, mekanik, elektrik magnetizma, matematik, DNA, uzay, akışkanlar mekaniği, ses ve titreşim, genel fizik konularına ait birimler bulunmaktadır.

İTÜ'nün İstanbul'un köklü semtlerinde bulunan tarihi Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka yerleşkeleri birbirine yakın olup yürüyüş mesafesindedir. Ayazağa kampüsünden Taşkışla ve Gümüşsuyu kampüslerine metro hattı üzerinden ulaşım mümkündür. Ayrıca Maçka kampüsü ile Taşkışla kampüsü arasında teleferik hattı vardır.

Tuzla yerleşkesi

değiştir

16.5 hektarlık alana sahip Tuzla yerleşkesi Anadolu yakasındaki tek yerleşke olup burada çağdaş ekipmanlarla donatılmış eğitim havuzu ile Denizcilik Fakültesi bulunmaktadır.[155] Buradaki koyda İTÜ'ye ait Akdeniz Gemisi ve Sismik1 gemisi de bulunmaktadır.[156]

Öğrenci yaşamı

değiştir

İTÜ Ayazağa, Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka ve Tuzla kampüslerinde geniş bir alana yayılmıştır. İTÜ kampüslerinde öğrenciler, çok çeşitli sosyal etkinliklerde bulunabilir. Öğrenci ve personelin yemek gereksinimi her fakültede bulunan yeme-içme yerlerinde ve yemekhanelerde karşılanmaktadır. Sağlık sorunları için ise Ayazağa ve Maçka kampüslerinde bulunan medikososyal merkezleri mesai saatleri içinde tüm üniversiteye hizmet etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin barınma gereksinimleri geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanan ve kampüs içerisinde çeşitli bölgelerde bulunan yurtlar ile giderilmektedir. Spor yapmanın ve spor etkinliklerinin bir gelenek olduğu İTÜ'de basketboldan tenise, badmintondan Amerikan futboluna kadar çok çeşitli sporlar yapılabilir.

Aktiviteler

değiştir
 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi

İTÜ'ye gelen her öğrenci birden fazla kulübe birden üye olarak etkinliklerde yer almakta ve sosyal bir üniversite hayatı sürmektedir. Bu kulüplerde öğrenciler son yıllarda robot yarışması İTÜRO[157] ve Projekent gibi büyük organizasyonlara da imza atmışlardır. İTÜ bünyesinde bulunan çok sayıdaki kulüpler Kültür Sanat ve Düşünce, Spor ve Uzmanlık kulüpleri olarak sınıflandırılmıştır. Uzmanlık kulüplerine örnek olarak İTÜ'deki girişimci potansiyeli açığa çıkarmak için çalışan İtü Girişimcilik Kulübü 4 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ve kariyer alanında gelişimlerini ilerletmeyi hedefleyen bölüm kulüpleri, kültür sanat ve düşünce kulüplerine örnek olarak Basın Yayın Kulübü, Sinema Kulübü, Aydınlanma 1923 Atatürkçü Düşünce Kulübü, spor kulüplerine örnek olarak ise İTÜ Hornets verilebilir. Buna ek olarak öğrencileri çıkarttığı Arıyorum gazetesi, İTÜ Radyosu ve değişik kulüplerin çıkardığı dergiler (Uzgörü dergisi, Petek dergisi, Maçka dergisi gibi) İTÜ'lüler arasında bir birliktelik ortamı yaratmaktadır. Yine yıl içinde kampüsteki sosyal hayatı geliştirmek adına düzenlenen Kulüpler Şenliği, açık hava film gösterimi, dans kulübünün dans festivali, Dil ve Tarih Kulübünün[158] İTÜ Türkçe Günleri gibi etkinlikleri de önemli etkinlikler arasındadır. Yıl sonunda çeşitli şenliklerde öğrenciler bütün yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmaktadırlar.

Öğrenci kulüplerinden ayrı olarak, İTÜ'lü öğrenciler bir takım oluşturup Türkiye ve Dünya çapında yarışmalara da girmekte ve büyük başarılar elde etmektedir. Örneğin ARIBA güneş arabaları TÜBİTAK Formula G 2006 ve 2007 yarışmalarında 1. ve 2., Nusrat güneş teknesi uluslararası güneş tekneleri yarışında dünya ikinciliği ve üçüncülükleri[159][160][161][162] ve 6 dalda ödül kazanmıştır. Ayrıca İTÜlü öğrenciler Imagine Cup yarışmasına katılmakta, Hydrobee hidrojenli aracını oluşturmaktadır. Lisans öğrencisi düzeyinde ilk Türk (piko) uydusunun tasarımı İTÜ'de gerçekleştirilmiştir.[163][164][165]

Öğrenci Kulüpleri

değiştir

İstanbul Teknik Üniversitesi, 200'ün üzerinde öğrenci kulübüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu kulüpler her öğretim yılının başında Back to School festivalinde yeni üyeleriyle buluşur.[166]

İTÜ Model Birleşmiş Milletler Kulübü

değiştir

Her öğrencinin bir ülke delegesi rolünü üstlendiği simülasyon Birleşmiş Milletler konferansları düzenleyen kulüp, dünya üzerindeki birçok saygın üniversitenin yanında İTÜ'de de faaliyettedir. Diğer delegelere karşı kendi fikrini sunma, gerektiğinde fikrini savunma ve uzlaşma bazlı içeriğiyle sosyal yetenekleri geliştirirken bir yandan da yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılarak Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden öğrencilerle iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Geçmişte faaliyetlerine kısa bir ara vermiş olan kulüp 2014'te, günümüzde aktif durumdadır.

IEEE Öğrenci Kolu

değiştir
 
IEEE İTÜ Logosu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu, IEEE'nin İTÜ'deki öğrenci üyeleri tarafından 1992 yılında kurulmuştur. IEEE, IEEE Türkiye Şubesi, İTÜ Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi denetiminde faaliyet gösterir.[167]

Bünyesinde dört teknik komite (Communications Society, Computer Society, Robotics and Automation Society, Power and Energy Society), Women in Engineering farkındalık grubu, EESTEC LC Istanbul ve dört ekip (Educational Activities, IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı Koordinasyon Ekibi, Tanıtım-Tasarım, Kariyer) bulunmaktadır.[168]

IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı
değiştir

2016 yılından beri düzenlenen ve başta yapay zekâ, haberleşme, otomasyon, bulut, veri bilimi, lojistik, finans gibi konular olmak üzere teknolojinin güncel konularını işleyen bir etkinliktir.[169]

 
İTÜ Stadyumu

1930'da Gümüşsuyu kampüsündeki voleybol sahası İTÜ'deki ilk spor alanı olmuştur. İlk zamanlarda voleybolun Türkiye'de beşiği olan İTÜ'de ilgi zamanla basketbola kaymıştır. Daha sonra açılan Gümüşsuyu spor salonu ise 1970'lere kadar Türkiye'nin 2. büyük spor salonu olmuştur. Şimdilerde İTÜ'lü öğrencilerin spor olanakları arasında tenis kortları, halı sahalar, sağlıklı yaşam merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Daha önce 5 kez basketbolda şampiyon olmuş İTÜ basketbol takımı şu an 2. Ligde mücadele etmekte ve karşılaşmalarını Ayazağa kampüsündeki Ayazağa Spor Salonunda yapmaktadır. İTÜ basketbol takımı Türk basketboluna önemli isimler de kazandırmıştır. Bunlardan bazıları: Kemal Erdenay, Harun Erdenay, Levent Topsakal ve Erman Kunter'dir. Her yıl düzenlenen rektörlük kupası futbol karşılaşmaları da fakülteler arasında bir rekabete yol açmaktadır. Ayrıca Ayazağa kampüsünde her ay yürüyüş günleri yapılmaktadır.

 
Vadi yurtlarından bir görüntü

İTÜ'deki yurt kapasitesi 1355 kız, 2010 erkek olmak üzere toplam 3365'tir.[141] Yurtların büyük bir bölümü Ayazağa yerleşkesindedir. Gümüşsuyu yerleşkesinde de da kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Yurtların standartları yurttan yurda değişmekte ve özellikle göl manzaralı Gölet yurtlarının standartları üst düzeydedir.

Erkek öğrenciler Vadi yurtları,[170] Gölet yurtları,[171] Yılmaz Akdoruk Konuk Evi[172] ve Gümüşsuyu öğrenci yurdu[173]'nda; kız öğrenciler ise Arıoğlu,[174] Ayazağa,[175] Ayşe Birkan,[176] Ferhunde Birkan,[177] Gölet,[171] Gök,[178] Gümüşsuyu,[179] Yılmaz Akdoruk Konuk Evi,[172] Verda Üründül,[180] ve Zeynep Birkan[181] öğrenci yurtlarında kalabilmektedir. İTÜ çevresinde çok sayıda özel öğrenci yurdu bulunmaktadır.[182]

Üniversitenin akademik ve idari personele verdiği lojmanlar da Ayazağa yerleşkesinde, Akatlar'da ve Florya'dadır.[141]

Mezuniyet

değiştir

Ünlü mezunlar

değiştir

Zamanının önde gelen bilim adamlarından Mustafa İnan, Ziya Akçasu, Bedri Karafakıoğlu, Duran Leblebici, Doğan Tekeli,[183] Doğan Hasol,[184] Kemal Kafalı ve Mehmet Toner İTÜ'den mezun olmuşlardır.[185] Dünyaca ünlü malzeme bilimcisi Ali Erdemir[186] İTÜ'den malzeme bilimcisi olarak mezun olmuştur. İlk Türk kadın mühendis Sabiha Gürayman da İTÜ mezunudur. 30 yıl ile Türkiye’nin en uzun süre Bayindirlik ve İskan Müdürlüğü’nu yürütmüş, Yozgat, Giresun ve Çorum illerinde müdürlük yapmış olan, Ömer Faruk Orhon da İTÜ mezunudur.

Eserleriyle tanınan ünlü İTÜ'lülerden bazıları ise şunlardır: Anıtkabir'in mimarlarından Prof. Dr. Emin Halid Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda hem İTÜ mezunudurlar hem de okulda öğretim üyeliği yapmışlardır. Atatürk Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkelerinin mimarı Veli Behruz Çinici,[187] Devrim arabaları mühendislerinden Kemalettin Vardar,[188] İTÜ mezunudur.

ASELSAN ilk genel başkanı ve kurucularından Hacim Kamoy, TÜBİTAK'in 1968'de kurulan Elektronik Araştırma Ünitesi'nin kurucu başkanı Yılmaz Tokad,[189][190] 1995'te kurulan TÜBİTAK UEKAE'nin kurucu müdürü Önder Yetiş,[190] HAVELSAN eski genel müdürü Faruk Yarman, Türk Hava Yolları eski genel müdürü ve TAI'nin şimdiki genel müdürü Temel Kotil, Baykar Savunma'nın genel müdürü Selçuk Bayraktar, TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik, Siemens eski genel müdürü Arnold Hornfeld, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman, Alarko'nun kurucularından Üzeyir Garih,[191][192] Enka'nın kurucuları Şarık Tara[193] ve Sadi Gülçelik, iş adamı Orhan Öcalgiray, Elginkan Holding'in kurucuları Ekrem Elginkan ve Cahit Elginkan[194] da İTÜ mezunudur.

Türkiye'nin yönetiminde ve gelişiminde rol alan çok sayıda siyasetçi de İTÜ'den mezun olmuştur. Bunların başında Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan gelmektedir. Özal Türkiye Cumhuriyetinin 8., Demirel ise 9. cumhurbaşkanı olmuştur.[195][196][197] İTÜ'de öğretim üyeliği de yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ise bir süre Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığı görevinde bulunmuştur.[198] Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım da İTÜ mezunudur. Yıldırım uzun süre Ulaştırma Bakanı olarak da görev yapmıştır.[199] Çeşitli dönem bakanlık yapmış olan Recai Kutan, İsmet Yılmaz, Tarhan Erdem, Ali Topuz, Safa Giray, Ruhsar Pekcan, Fatma Şahin, Veysel Eroğlu, Lütfi Elvan ve Taner Yıldız da Teknik Üniversite mezunudurlar.[200][201][202] İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan da İTÜ'lüdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Vedat Ali Dalokay, Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Teoman Özalp de teknik üniversite mezunu olup mühendis siyasetçi geleneğindendirler.

Konservatuvar mezunu ünlü İTÜ'lülerden bazıları: Volkan Konak,[203] Funda Arar, Çelik Erişçi,[204] Aşkın Nur Yengi,[205] Melihat Gülses,[206] Erkan Oğur, Erol Parlak ve İsmail Hakkı Demircioğlu. Mimar ve Redd grubunun gitaristi Berke Hatipoğlu, İTÜ mimarlık fakültesi mezunudur. Film yapımcısı, senarist ve yönetmen Tolga Örnek ise kimya ve metalurji fakültesi mezunudur. Sporcu ve manken Çağla Kubat makine mühendisliği mezunudur.[207] Ata Demirer ise konservatuvarı yarıda bırakmıştır.[208]

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay İTÜ inşaat fakültesi mezunudur.[209] Ayrıca yazar Orhan Pamuk da bir süre mimarlık fakültesine devam etmiş fakat mezun olmamıştır. Tiyatrocu Yılmaz Erdoğan ise inşaat fakültesine bir süre devam etmiş ancak daha sonra okulu bırakmıştır.

Mezun dernekleri

değiştir

Toplamda 15 adet İTÜ mezunları derneği bulunmaktadır. Bunlar içerisinde; Eskişehir, Antalya, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde kurulanlar ve yurtdışında; A.B.D. ve Kanada'da kurulanlar da yer almaktadır.[210]

Ulaşım

değiştir
Hat Rota[211]
M2 Yenikapı-Hacıosman

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir

Yayınlar

değiştir

Haritalar

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 28 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 2. ^ a b c d e f g "İTÜ - Tarihçe". 13 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2016. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 16 Ekim 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2012. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 5. ^ "Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2020/411)" (PDF). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 14 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Ağustos 2020. 
 6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 7. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 11 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2022. 
 8. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2009. 
 9. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 10. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 12. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2020. 
 13. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 14. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2012. 
 15. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2009. 
 16. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2009. 
 17. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2009. 
 18. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2009. 
 19. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2009. 
 20. ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 21. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 22. ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 20 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2016. 
 23. ^ "Sayılarla İTÜ". sayilarla.itu.edu.tr. 11 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2022. 
 24. ^ "Sayılarla İTÜ". sayilarla.itu.edu.tr. 11 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2022. 
 25. ^ "Sayılarla İTÜ". sayilarla.itu.edu.tr. 11 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2022. 
 26. ^ a b c d "İTÜ - Arşiv". 15 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 27. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 28. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2020. 
 29. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 30. ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 31. ^ a b "Hendese-i Mülkiye". 31 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 32. ^ Yüksek Mühendis Okulu, Uluçay ve Kartekin, İTÜ Makine Fakültesi
 33. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 31 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 34. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2016. 
 35. ^ Anı ve Fotoğraflarla Bilişim Tarihimiz, Akdoğan Özkan
 36. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2010. 
 37. ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Aralık 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2010. 
 38. ^ "İTÜ Radyosu". 31 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2007. 
 39. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 40. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2016. 
 41. ^ http://www.cs.itu.edu.tr/genel-bilgiler/bilgisayar-ve-bilisim-fakultesi [ölü/kırık bağlantı]
 42. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2012. 
 43. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 44. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 45. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 46. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Şubat 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2005. 
 47. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 48. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 49. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 50. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 51. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 52. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 53. ^ "Arşivlenmiş kopya". 7 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 54. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 55. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 56. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017. 
 57. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2010. 
 58. ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Şubat 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2005. 
 59. ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 60. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 61. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 62. ^ http://www.kmg.itu.edu.tr/tur/index.php?option=content&task=view&id=27&catid=32&Itemid=54 [ölü/kırık bağlantı]
 63. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 64. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2011. 
 65. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 66. ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 67. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2012. 
 68. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 24 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2010. 
 69. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 26 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 70. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 71. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 72. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 73. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2016. 
 74. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2016. 
 75. ^ "İTÜ - Araştırma Merkezleri". web.archive.org. 20 Temmuz 2016. 20 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2024. 
 76. ^ http://www.eies.itu.edu.tr/faaliyet/2009_Birim_Faliyet_Raporu.doc [ölü/kırık bağlantı]
 77. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 78. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 31 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2022. 
 79. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Mart 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2005. 
 80. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 81. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 82. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 83. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 11 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 84. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 85. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 86. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 87. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2010. 
 88. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 89. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2015. 
 90. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 91. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 92. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 93. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 6 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2015. 
 94. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 95. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 96. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 97. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 98. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015. 
 99. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 100. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 101. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 102. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 103. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015. 
 104. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 105. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 106. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2015. 
 107. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 108. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 109. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 110. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 111. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015. 
 112. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 113. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 114. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 115. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 116. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 117. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 118. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 119. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 120. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 121. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 122. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 123. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 124. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015. 
 125. ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 126. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. 
 127. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 
 128. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2015. 
 129. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2015. 
 130. ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 131. ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 132. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2017. 
 133. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2016. 
 134. ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2016. 
 135. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2016. 
 136. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2012. 
 137. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2011. 
 138. ^ http://web.itu.edu.tr/~yamanhak/belge/mznknsm.pdf [ölü/kırık bağlantı]
 139. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 140. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2011. 
 141. ^ a b c d "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 11 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Temmuz 2011. 
 142. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2005. 
 143. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 144. ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 145. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 146. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 147. ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 148. ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2011. 
 149. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2012. 
 150. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 151. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 152. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 153. ^ "İTÜ Bilim Merkezi açıldı". CNN Türk. 7 Kasım 2007. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2010. 
 154. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2016. 
 155. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2010. 
 156. ^ http://www.itu.edu.tr/duyuru/2007-FaaliyetRaporu-12.06.2008.pdf[ölü/kırık bağlantı]
 157. ^ İlgili sayfa 10 Ocak 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir
 158. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2016. 
 159. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 160. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 161. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2012. 
 162. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2012. 
 163. ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2012. 
 164. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2012. 
 165. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2012. 
 166. ^ "HaberDetay". Haberler.com (İngilizce). 30 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2021. 
 167. ^ "IEEE Öğrenci Kolu Kulübü | İTÜ Kulüpler Birliği". 2 Kasım 2019. 30 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2021. 
 168. ^ "IEEE İTÜ Komiteler". 30 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2021. 
 169. ^ "IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı". 30 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2021. 
 170. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 171. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 28 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 172. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 4 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 173. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 174. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 175. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 176. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 177. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 178. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 179. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 180. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 181. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 182. ^ "İtü Özel Öğrenci Yurtları". 23 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 183. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 184. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 185. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 186. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 187. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 188. ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 189. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 190. ^ a b http://www.uekae.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=20 [ölü/kırık bağlantı]
 191. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 192. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 19 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 193. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 194. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2011. 
 195. ^ "TC Cumhurbaşkanlığı". 10 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 196. ^ "TC Cumhurbaşkanlığı - Turgut Özal". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 197. ^ "TC Cumhurbaşkanlığı - Süleyman Demirel". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2012. 
 198. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 28 Eylül 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2011. 
 199. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2016. 
 200. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2015. 
 201. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2011. 
 202. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 203. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 204. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 205. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 206. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2012. 
 207. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2016. 
 208. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020. 
 209. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2015. 
 210. ^ "Dernekler". mezun.itu.edu.tr. 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2021. 
 211. ^ "İETT İstanbul". 8 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2022. 
 212. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2016.