İşkodravî

İşkodravî ya da tam adıyla İbrahim Sıdkı Efendi (c. 18. yüzyıl sonları ya da 19 yüzyıl başı - c. 1840 sonrası), Osmanlı din adamı, müderris. Devrinin tanımış müderrislerindendi.

İşkodra'da doğdu, daha sonra Üsküdar'a yerleşti ve ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. Şemsipaşa Medresesi'nde dersler verdi ve İslamî disiplinler üzerine yazdı. Hadiyyat al-ʿārifīn'e göre hac vazifesini 1823 yılında yaptı. Bir yıl sonra Al-tuḥfa fī ʿilm al-kalām adlı eserini tamamladı.[not 1] 1832 yılında Dāʿī l-falāḥ fī adhkār al-masāʾ wa-l-ṣabāḥ, 1840'ta ise Risāla fī taḥdhīr ʿan ittikhādh al-Yahūd wa-l-Naṣārā awliyā adlı eserini tamamladı. Yazdığı risâlelerin çoğu Arapça olmakla beraber özellikle dini konular ve vaazlarında Osmanlıca risâleler yazdı. Risâleleri teoloji, hukuk ve hadis ağırlıklıydı. Sıdkiyye and Fevâ’id-i yetîme'yi de Osmanlıcaya çevirmişti.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Necmettin, Kızılkaya (2021). "İşkodravî". Thomas, David; Chesworth, John A. (Ed.). Christian Muslim relations: a bibliographical history. Volume 18, The Ottoman Empire (1800-1914) (İngilizce). London,Leiden: Brill. s. 85-86. ISBN 978-90-04-46027-0. 
Notlar
  1. ^ Eser adlarının tümü kullanılan kaynaktan (Kızılkaya, 2021) aynen alınmıştır, dolayısıyla günümüz Türkçe transkripsiyonlarına tam olarak karşılık gelmeyebilir.