İş süreçleri modelleme

İş süreci yönetimi ve sistem mühendisliği'ndeki iş süreci modellemesi (İSM), bir kuruluşun süreçleri temsil etme etkinliğidir. Böylece mevcut iş süreçleri analiz edilebilir, iyileştirilebilir ve otomatikleştirilebilir. İSM genellikle modelleme disiplininde uzmanlık sağlayan iş analistlerince, modellenen süreçler hakkında özel bilgili konu uzmanlarınca veya daha yaygını her ikisinin de olduğu bir ekip tarafından tarafından yapılır. Alternatif şekilde süreç modeli, işlem madenciliği araçları kullanılarak doğrudan olay günlüklerinden türetilebilir.

İş Süreci Modeli ve Temsili ile normal akışlı bir sürecin iş süreci modelleme örneği

İş hedefi, genellikle kaliteyi artırmak veya işçilik, malzeme, hurda veya sermaye maliyetleri gibi maliyetleri azaltmak için süreç hızını artırmak veya döngü süresini azaltmaktır. Uygulamada, iş süreci modellemeye yatırım yapmak için bir yönetim kararı genellikle bir bilgi teknolojisi projesi için gereksinimleri belgeleme ihtiyacından kaynaklanır.

Değişim yönetimi programları, genellikle iyileştirilmiş herhangi bir iş sürecini uygulamaya koymak için kullanılır. Yazılım tasarımındaki ilerlemelerle, İSM modelleri vizyonunun uygulanabilirliği (ve simülasyonlar ve gidiş-dönüş mühendislik yeteneği ile) gitgide gerçeğe yaklaşmaktadır.

İş modeli

değiştir

İş modeli, ekonomik, sosyal ve/veya diğer değer biçimlerini yaratmak için bir çerçevedir. Bu nedenle 'iş modeli' terimi, amaç, teklifler, stratejiler, altyapı, organizasyon yapıları, ticaret uygulamaları ve operasyonel süreçler ve politikalar dahil olmak üzere bir işletmenin temel konularını temsil eden çok çeşitli resmi ve gayri resmi açıklamalarda kullanılır.

En temel anlamda iş modeli, şirketin varlığını sürdürebilmesini yani gelir elde etmesini sağlayan iş yapma yöntemidir. İş modeli, şirketin değer zincirinde nerede konumlandığını belirterek nasıl para kazandığını açıklar.

İş süreci

değiştir

İş süreci, belirli bir müşteri veya müşteriler için belirli bir hizmet veya ürünü (belirli bir amaca hizmet eden) üreten ilgili, yapılandırılmış faaliyetler veya görevlerin toplamıdır. Üç ana iş süreci türü vardır:

 1. Bir sistemin işleyişini yöneten yönetim süreçleri. Tipik yönetim süreçleri arasında kurumsal yönetim ve stratejik yönetim yer alır.
 2. Çekirdek iş’i ve birincil değer akışını oluşturan işletme süreçleri. Tipik işletme süreçleri satın alma, üretim, pazarlama ve satış’tır.
 3. Temel süreçleri destekleyen destekleyici süreçler. Örnekler arasında muhasebe, işe alma ve teknik destek vardır.

İşleri analiz edip yapılışında herkes tarafından örnek alınabilecek metotlar geliştirilerek süreçlerin iyileştirilmesi ve modellenmesi çalışmalarıdır. Düşünülebilecek her alanda uygulanabilir. Çünkü aslında yaşantımız da bir sistemdir. Sistem kavramı ise girdileri işlenerek çıktılara dönüştürülmesi olduğu için işleme aşaması tamamıyla bir süreç tanımını doğurur. Sürecin tanımını yapacak olursak bir iç veya dış müşteriye değer üreten veya mevcut değerine değer katan faaliyettir. Sistem ve süreç kavramlarını birleştirecek olursak sistem içindeki faaliyetlerin tümüne süreç dendiğini söyleyebiliriz. İş süreçleri modelleme, herhangi bir süreçi yeniden veya geliştirerek belirli bir formatta ifade etme çalışmasıdır. Bir süreç modeli geliştirmek için format aşağıdaki gibidir.

 1. Sürecin amacı
 2. Sürecin kapsamı
 3. Sürecin sahibi
 4. Sürecin elemanları
 5. Sürecin girdileri
 6. Sürecin çıktıları
 7. Sürecin eylemleri
 8. Sürecin tedarikçileri
 9. Sürecin müşterileri
 10. Sürecin hedefleri
 11. Sürecin performans göstergeleri