Ürün

Vikimedya anlam ayrımı sayfası
  • Ürün, doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
  • Ürün, bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
  • Ürün ağacı, ekonomide ürün sürecini gösteren bir şema.
  • Ürün (dergi), dergi.
  • Ürün, Uşak, Uşak ili merkez ilçesine bağlı köy
  • Ürün (ekonomi), İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretilen, maddi olan (mal) ve maddi olmayan (hizmet) üretilmiş unsurların genel adı.