Ülkesel devlet

Ülkesel devlet. Evrensel imparatorluklara karşı, sınırlı bir toprak üzerinde kurulmuş ve kendi siyasi varlığını bu ülkeden alan devletlere ülkesel (teritoryal) devlet denir. Fransız ihtilali ile milliyetçilik akımının Doğu Avrupa'ya yayılmasıyla "ülkesel ulus devlet" modeli ortaya çıkmıştır.