Prizma (geometri)

(Üçgen prizma sayfasından yönlendirildi)

Prizma ya da biçme, genelde en boy ve yükseklik kavramlarına sahip cisimler olarak adlandırılır. Ancak bazı cisimlerin (küre) en ve boyu tam olarak ifade edilememekle çap ve çevre de bu nicelikleri belirtmek için kullanılır.

Başlıca prizmalar değiştir

Prizmalar değiştir

Prizmalar alt ve üst tabanları birbirine eş ve paralel çokgensel bölgelerden oluşan, yan yüzleri ise dörtgensel bölge olan geometrik cisimlerdir. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir.

Piramitler değiştir

Piramitler de tabanlarına göre isimlendirilir. Bir tepe noktası ve o noktayı tabanın kenarlarıyla birleştiren doğru parçalarından oluşur.

Silindir değiştir

Tabanı dairesel bir yüzeye sahip olan silindirin prizmalar gibi 2 adet tabanı ve bir dörtgensel yan yüzü bulunmaktadır.

Koni değiştir

Koni 2 parçadan oluşur. İlki taban olan tam daire diğeri de yanal yüzey olan kesik daire. Ayrıca koninin kesik dairesisin yarıçapı ana doğru olarak adlandırılırken taban yarıçapı bir değişikliğe uğramaz. Bir formül yardımıyla kesik dairenin açı ölçüsü, ana doğru uzunluğu, yarıçapı, taban çevresi, ve yüksekliği verilen koninin elemanlarının ölçüleri hakkında yeterli bilgi verilmişse bulunabilir.

Küre değiştir

 
Küre

Kürenin 2 elemanı vardır:yarıçap ve merkez. Küre açınımı yüzünden diğer cisimlerden ayrılır çünkü tam olarak açılamaz ayrıca küre doğadaki en kararlı yapıdır ve aynı ölçülerde en az yüzey alanına sahiptir. Bilimsel bir deyişle bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu cisme küre denir.

Diğer çok yüzlüler değiştir

Kimi çok yüzlüler belirli bir kurala göre inşa edilmez gelişigüzel yerleştirilir yeter ki yapı oluşsun örneğin kesik prizma ve piramitler bu gruba dahil edilebilir ancak ne olursa olsun onlar da birçok yüzlüdür.

Ayrıca bakınız değiştir