Özerk idari bölüm

İdari bir bölge kuruluşu için tanımlama

Özerk idari bölüm, bir ülkenin dış bir makamdan özerklik veya serbestliğe sahip idari bölümüdür. Özerk idari bölümler genellikle ülkenin geri kalanından farklı ya da çoğunluğunu bir etnik azınlığın oluşturduğu bölgelerdir. Özerk idari bölümler bölgesel özerklik, alt-bölgesel bölgesel özerklik ve yerel özerkliklere ayrılabilir. Tataristan, Katalonya, Yeni Kaledonya gibi ülkeler buna örnek verilebilir.

Özerk idari bölümlere sahip ülkeler

Ayrıca bakınız değiştir