Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir kurumdur. 27 Kasım 1994 tarih, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'la kurulmuştur. İdare geçici bir teşkilat olup özelleştirme süreci sona erdiğinde elemanları ihtisaslarına göre farklı kurumlara nakledilebilir. İdarede bir başkan, 5 başkan yardımcısı, 12 daire başkanı ve 10 proje grup başkanı ile birlikte yaklaşık 320 personel görev yapmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevleri 4046 sayılı kanunun 4. Maddesinde şöyle tanımlanmıştır:

  • Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarını uygulamak.
  • ÖYK tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek.
  • Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak.
  • Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek.
  • Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek.
  • Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların miktarını sermaye miktarını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak.
  • Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve hukuki yapıları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmaktadır. İdare'nin bütçesinin denetimi Sayıştay Başkanlığı'nca yapılmaktadır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ÖİB
Ozellestirmeidaresi logo.png
Genel bilgiler
Kuruluş Tarihi 27 Kasım 1994 (25 yıl önce) (1994-11-27)
Türü Özelleştirme
Adres Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / Ankara
Yıllık Bütçe ₺40.015.000 (2020)[1]
Yönetici(ler)
  • Ahmet Aksu, Başkan
Websitesi oib.gov.tr
Kurumun Başbakanlığa bağlı olduğu dönemde kullanılan logo

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı". bumko.gov.tr. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016. 

Dış bağlantılarDüzenle