Yukarı Silezya Metropolitan Birliği - Diğer diller