Sovyetler Birliği Komünist Partisi Parti Kontrol Komitesi - Diğer diller