Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi - Diğer diller