Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Denetleme Kurulu - Diğer diller