Osmanlı İmparatorluğu yükselme dönemi - Diğer diller