Mesnevî (Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî) - Diğer diller