Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği - Diğer diller