Müslümanların Maveraünnehir'i fethi - Diğer diller