Geçici Sibirya Hükümeti (Vladivostok) - Diğer diller