Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı - Diğer diller