Güney Vietnam Cumhuriyeti Geçici Devrimci Hükûmeti - Diğer diller