Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi - Diğer diller