Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı - Diğer diller