"Bağdat Seferi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
[[Osmanlı Devleti]] 1514 yılında [[Çaldıran Savaşı]] ile başlayan harpler dizisinde 16. yüzyıl boyunca [[Safevi Devleti]] karşısında galip gelmiş ve önce Doğu Anadolu ve Kuzey Irak, sonra [[Irak-ı Arap]] (Bugünkü Irak), zaman zaman da [[Irak-ı Acem]] topraklarını ele geçirmiş, hatta [[1578-90 Osmanlı-İran Savaşı]] ile [[Luristan]] ve Kafkas ülkelerini alarak [[Hazar Denizi]]'ne ulaşmıştı.
 
Ancak 17. yüzyılın başından itibaren Safevi Devleti'nin gerçekleştirdiği ıslahatlar sonucu İran ordusunun ateş gücünü artması, öte yandan Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile giriştiği savaşlar ve [[Celali İsyanları]] sonucunda yıpranması sonucunda Osmanlı Devleti'nin üstünlüğü Safevi Devleti lehine bozulmaya başladı. 1603-11, 1611-15 ve 1615-18 savaşlarından galip çıkan İran; [[Irak-ı Acem]], [[Luristan]] ve [[Kafkasya]] topraklarını geri alırken, gözünü [[Irak-ı Arap]] topraklarına dikmişti. Bu fırsat da 1623 yılında ortaya çıktı.
 
== 1623-1639 Osmanlı-Safevi Savaşı ==
{{ana madde|1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı}}
Bağdat'ın yerli halkından yetişmiş olan Bağdat Muhafızı Bekir Subaşı 1623 yılında ayaklandı. Osmanlı hükümetinin kendisine karşı askeri harekata geçeceğini öğrenince, Safevi Şahı [[I. Abbas]]'e başvurarak, Bağdat Valiliğinin kendisine verilmesi koşuluyla bu devlete tâbi olacağını bildirdi ve yardım istedi. Bunun üzerine [[Bağdat]]'a müdahale eden İran ordusu şehrin önüne geldirgeldi ve fazla bir direnişle karşılaşmadan 11-12 Ocak 1624'te şehri aldı. 1624-25 yılında Osmanlıların[[Osmanlılar]]ın karşı saldırısı başarısız olurken, Sadrazam [[Hüsrev Paşa]]'nın kenti geri almak için çıktığı 1630-31 tarihli seferi de sonuçsuz kaldı.
 
Osmanlı tahtındaki konumunu güçlendiren IV. Murat İran savaşlarının yönetimini ele aldı ve [[1635]] tarihinde çıktığı [[Revan Seferi]] ile Revan ve [[Tebriz]]'i fethetti. 1638 yılında ise 14 yıldır İranlıların[[İranlılar]]ın elinde bulunan Bağdat'ı fethetmekfeth etmek üzere ordusunun başında sefere karar verdi.
 
== Osmanlı Ordusunun Başarısı ==
Anonim kullanıcı