"Jeofizik mühendisliği" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Jeofizik Mühendisliğimühendisliği''', Yerküre'deki [[maden]], [[mineral]], [[petrol]], [[doğal gaz]], [[su]] ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını [[bilimsel yöntem]]lerle yapan bir [[mühendislik]] dalıdır.
 
Almanca Jeofizik anlamına gelen "Geophysik" sözcüğü, bilindiği kadarıyla, ilk olarak 1844'de Fröbel tarafından kullanılmıştır. Ayrıntı için Bakınız [[Jeofizik Tarihi]]
 
[[Yerküre]]'nin ilgili bölümü ve olayına göre [[jeofizik]] araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)'ne göre:
1- #Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları
2- #Hidroloji araştırmaları
3- #Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları
4- #Meteoroloji ve Atmosfer Fizigi arastırmaları
5- #Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası arastırmaları
6-#Fiziksel [[Oşinografi]] arastırmaları
olarak sınıflandırılırlar.
 
Fiziksel özelliklere dayanilarak olusturulan jeofizik mühendisligi arastirma yöntemleri, belirli fiziksel özelliklerin arazide yerinde = insitu) ve laboratuarda ölçülmesi ve bunlarin amaca göre (hidrolojik, madencilik, yapilasma, jeoloji vb.) degerlendirilmesi ve yorumlanmasina dayanir.
 
Fiziksel özelliklere göre jeofizik mühendisligi yöntemleri;
1- #Sismik yöntemler
2- #Gravite yöntemi
3- #Elektrik, Elektromanyetik yöntemler
4- #Manyetik yöntemler
5- #Termik Yöntemler
6- #Radyoaktif yöntemler
7- #Uzaktan Algilama
8- #Kuyu Jeofizigi yöntemleri
 
Jeofizik Mühendisligi yöntemleri, yeryüzünde, havada (uydularla ve uçaklarla) sondaj kuyularinda, maden galerilerinde ve laboratuarlarda yapilan ölçmelerden yararlanarak yatirimci ve mühendis için gerek proje, gerek uygulama asamasinda yararli birçok bilgiyi çok hizli ve çok ucuza saglar.
Eğitim programında, matematik, fizik,jeofiziğe giriş , jeolojiye giriş, statik, jeodezi ve topografya gibi temel derslerin yanı sıra jeoloji ve jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri, genel jeoloji, stratigrafi, petrografi, tektonik, maden jeolojisi, petrol jeolojisi, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise sismoloji, sismik prospeksiyon, veri işlem, magnetizma, gravimetri jeofizik prospeksiyon (gravite-magnetik), elektrik alan teorisi, jeofizik prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik), yer fiziği,jeofizikte modelleme ve mühendislik jeofiziğinden oluşur.Ayrıca bilgisayar programlama dersleri ilk 2 sene yoğun bir şekilde verilir.
 
== Çalışma Alanlarıalanları ==
 
Jeofizik mühendisleri, T.C Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,Maden Tetkik Arama, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Tübitak Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ,Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler, İl Özel İdareleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri, Dz.K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Yabancı petrol şirketleri, özel maden, sondaj, geoteknik, inşaat şirketleri ile belediyelerde çalışmaktadırlar.
 
== Dış Bağlantılarbağlantılar ==
* [http://www.bizimsondaj.com Bizim Jeotermal ve Su Sondaj]
{{Teknoloji}}
 
[[Kategori:Jeofizik mühendisliği|* ]]
 
[[Kategori:Jeofizik mühendisliği|*]]
 
[[ar:هندسة جيوتقنية]]
Anonim kullanıcı