Orta Taş Çağı: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Avrupa’ da yaşanan Orta Taş Devrine MEZOLİTİK, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’ dekine EPİPALEOLİTİK denir.
 
İklimde ısınmalar olmuş. Buzul çağı sona ermiş. İnsanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Şehirde ve genişleyen sulak alanlarda balıkçılık gelişmeye devam etmiştir. Geçim kaybaklarınınkaynaklarının bol olduğu sulak alanlarda, sabit kalıcı yerleşim alanları kurulmaya başlanmış. YERLEŞİK DÖNEM BU ÇAĞDA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Küçük köyler kurulmuş. Arpa, buğday ve birçok yabani tahıl ürünü yetişmeye başlamıştır. İnsanlar bu ürünleri toplamaya ve depolamaya başlamış. Böylece yerleşik hayat zorunlu olmuş ve tarımcılığa atılan en önemli adım olmuştur. Avcılık ta devam etmiştir.
Bu dönemin en önemli aşaması, NATUFYEN adı verilen D.Akdeniz bölgesinde günümüzden yaklaşık 12000-10000 yıl öncesinde yaşamış olan topluluklara özgü kültür evresine verilen isimdir. İlk düzenli köy yerleşimi ortaya çıkmıştır. Bu kültürde insanlar ölülerini oturdukları evin tabanına gömmüşlerdir.
 
Anonim kullanıcı