"Bağdat Seferi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Osmanlı tahtındaki konumunu güçlendiren IV. Murat İran savaşlarının yönetimini ele aldı ve [[1635]] tarihinde çıktığı [[Revan Seferi]] ile Revan ve [[Tebriz]]'i fethetti. 1638 yılında ise 14 yıldır İranlıların elinde bulunan Bağdat'ı fethetmek üzere ordusunun başında sefere karar verdi.
 
== Osmanlı ordusununOrdusunun başarısıBaşarısı ==
8 Mayıs 1638 tarihinde [[Üsküdar]]'dan yola çıkan IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Konya-Adana-Halep-Urfa-Diyarbakır-Musul-Kerkük rotasını izleyerek 197 günde Bağdat önlerine ulaştı. 15-16 Kasım gecesi kale kuşatıldı.
 
Kalenin alınması için yapılan çarpışmalar şiddetli oldu ve yapılan bir genel hücumda Sadrazam [[Tayyar Paşa]] öldü (23 Aralık 1638). Kuşatmanın 40. gününde ağır kayıplara uğramış bulunan ve direnmeden ümidini kesen Safevi kale komutanı Bektaşhan [[vire]] ile teslim için elçi gönderdi. Bunun üzerine Bektaşhan davet edilerek teslim koşulları görüşüldü ve kendisi de affedildi. İran ordusundan isteyenlerin Bağdat'ta kalabileceği, istemeyenlerin yurtlarına dönebilecekleri kararlaştırıldı ve Osmanlı ordusu Bağdat'a girdi. Bir bölüm İran kuvvetleri Narin Kalesi'nde direnmeye çalıştılarsa da direniş kolayca kırıldı.
 
== Muharebe sonrasıSonrası ==
Şehirde derhal onarım işlerine başlanırken IV. Murat savaşta büyük kahramanlık gösteren Yeniçeri Ağası Hüseyin Bey'i Bağdat Beylerbeyi tayin etti. Bu sefer 1623-39 Osmanlı-İran Savaşı'nın son çatışması oldu ve 17 Mayıs 1639 tarihinde imzalanan [[Kasr-ı Şirin Antlaşması]] ile savaşa son verildi.
 
 
{{Osmanlı savaşlarıSavaşları}}
 
[[Kategori:Osmanlı'nın muharebeleri]]
Anonim kullanıcı