Eşrefoğulları Beyliği: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
'''Eşrefoğulları Beyliği''', [[13. yüzyıl]]da kurulan [[Anadolu Beylikleri|Anadolu Türk Beyliklerinden]] biri.
 
Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın Moğolların baskısı altında dağılmaya yüz tuttuğu XIII. yüzyılın yarısında eski Psidia toprakları üzerinde, merkezi Beyşehir ile Gorgorome kalesi (sanıldığına göre Ararım köyü) olmak üzere kurulan bir Türk beyliğinin adı. Bu beylik, en güçlü olduğu yıllarda güneyde Beyşehir, kuzeyde Akşehir ve Bolvadin’e kadar olan bölgeyi kontrolü altına almayı başarmıştı.
[[Anadolu Selçuklu Devleti]]'nin sınır beylerinden Eşrefoğlu Seyfettin Süleymen Bey tarafından [[1280]] başlarında [[Beyşehir]]'de kuruldu. Eşrefoğlu Süleyman Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı [[III. Gıyaseddin Keyhüsrev]] devrinde ''(1264-1283)'' Selçuklu hizmetinde uç beyi olarak bulunuyordu.<ref>[http://www.enfal.de/starih35.htm www.enfal.de]</ref> Eşrefoğlu Süleyman Bey'in hangi tarihte vefat ettiği malûm değildir; fakat vefatının 701 H./1301 M. den sonra olduğu Beyşehir'de yaptırmış olduğu [[türbe]] kitabesinden anlaşılmaktadır.<ref>[http://www.e-tarih.org/sayfa.php?sayfa=351351.600137.2600136.0.0.php www.e-tarih.org]</ref>Eşrefoğulları Beyliği, [[1302]]'de babasının yerine geçen Mübarizüddin Mehmet Bey döneminde genişleyerek, [[Bolvadin]] ve [[Akşehir]] dolaylarını da içine aldı. Mübarizüddin Mehmet Bey'in [[İlhanlılar]]'a bağımlılığını bildirmesinden sonra ''(1314)'', Seyfettin Süleyman Bey'in torunu Süleyman Şah'ın İlhanlı Anadolu Valisi [[Timurtaş|Timurtaş Bey]] ''(ö. 1328)'' tarafından öldürülmesinden sonra Beylik ortadan kalktı. ''([[1326]])''<ref>Grolier International Americana c.5/s.380</ref>
Beyliğin kurucusunun adı Eşref Bey idi. Eşref Bey’in Beyşehir Gölü çevresinde bir uç beyi olduğu ve kendisine Karalia kasabasının merkez edindiği, bu sebeple de kasabanın adının Beyşehir olarak Türkçeleştirildiği, kendisinin el-Emirü’l-adil veya el-Emirü’l-Kebir unvanlarını taşıdığı bilinmektedir.
 
1281 yılından itibaren Eşref Bey’in yerini Seyfüd-din Süleyman Bey’in almış olduğu ve bu beyin Selçuklu tahtı etrafında dönen olaylara karıştığı görülmektedir. Sultan Gıyaseddin Keyhusrev’in öldürülmesi üzerine onun oğlu II. Gıyaseddin Mesud’a karşı çıkarılan iki şehzade arasındaki mücadelede, Keyhusrev’in karısı Süleyman Bey’e saltanat naibliği rütbesini vererek, onun yardımını sağlamış ve 1284′te Konya’da iktidarı böylece elinde tutmuştu.
 
Moğol İmparatoru Keyhatu, Anadolu Türk beyliklerini itaati altına almak için (1291) düzenlediği seferde Eşrefoğulları Beyliğini de harekat sahası içine katmıştı.
 
Süleyman Bey’in ölümü üzerine (1301) yerini, oğullarından Eşref ve Mehmet beylerden hangisinin aldığı bilinmemektedir. Ancak, Mehmet Bey’in Melikü’l Ümera (beylerbeyi) unvanı ve Mübarizüd-din lakabıyla kendisini tanıttığı bilinmektedir. Mehmet Bey, Akşehir ve Bolvadin’i de beyliğine katmıştır.
 
1326′da ise, Eşrefoğulları Beyliği’nde Mehmet Bey’in oğlu Süleyman Şah görülmektedir. Ancak, bu beyin hükümdarlığının ne kadar devam ettiği bilinmemektedir.
 
Anadolu’daki Selçuklu emirlerini Moğol hâkimiyetine bağlamak amacı ile Timurtaş’ın bu yıl içinde yaptırdığı sefer sonunda Beyşehir işgal edilmiş olduğu, Süleyman Şah’ın esir edildiği ve Beyşehir gölüne atılmak suretiyle öldürüldüğü, Eşrefoğulları Beyliği’nin de böylelikle son bulduğu, Timurtaş’ın çekilmesinden sonra ise, Eşrefoğulları topraklarından Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir’in Hamidoğulları’ndan Necmeddin İshak Bey’in eline geçtiği bilinmektedir. 1391 yılında ise bu bölge Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı ülkesine katılmıştır.
 
Eşrefoğulları, Bolvadin’de Çarşı Camii, Beyşehir’de ise Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden olan Süleyman Bey Camii ve türbesiyle hatıralarını günümüze kadar ulaştırmışlardır.
 
== Beylerin listesi ==
89

düzenleme