Değişiklikler

Strabon

675 bayt eklendi, 7 yıl önce
değişiklik özeti yok
 
Olgunluk çağında ''Historika Hypomnemata'' (Tarihi Hatıralar) adlı bir yapıt (bugün kayıptır) yazdı. Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, [[Korint]]hos ve [[Kartaca]]’nın ([[M.Ö. 146]]) yıkılışından [[Jül Sezar|Sezar]]’ın ölümüne ya da [[Aktium Savaşı]]na dek süren dönemi kapsar. Yalnız 19 parçası ele geçmiştir. ''Geographumena'' veya ''Geographika'' (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir. 17 cilttir. Yazar bu yapıtını Yunan ve [[Antik Roma|Roma dünyasının]] kültürlü kişileri için yazmıştır. En geniş seçmeci düşüncelere yer veren yapıt, Eratosthenes, Hipparkhos’tan ve Epheros, Polybios ve Poseidonios adlı tarihçilerden esinlenmişti. Strabon’un coğrafyası tarihsel bir özellik taşımakla birlikte, insanın, kavimlerin ve imparatorlukların fizik dünya ile olan ilişkilerini de belirtir. Bu özelliğiyle Ptelemaios’un ''Geographike Aphegesis'' adlı coğrafyasından üstündür.
 
Strabon, [[Kalkedon]]'dan bahsederken "denizden biraz içerde, içinde küçük timsahların yaşadığı bir pınar vardı" der. Bu timsahlı pınarın [[Kadıköy]]'ün ne tarafında olduğu bilinmemektedir. Ancak Kurbağalıdere’nin (Kuşdili Deresi) yatağını alüvyonla doldurmadan önce, bugünkü Uzunçayır civarında bulunması olasıdır.
 
Anadolu'nun Romalılar tarafından istila edildiği yıllarda bazı esir ve kölelerin timsahlara kurban edildiğine göre Strabon'un “Kalkedon’un biraz içersindeki küçük pınarda timsahlar vardı” cümlesini anlamak pek de zor olmayacaktır.
 
== Kaynakça ==
Kenthaber Kültür Kurulu Yayın Tarihi : 20 Ocak 2004 Salı Güncelleme :30 Ağustos 2004 Pazartesi 16:27
* http://www.amasya.gov.tr/http/index.asp?PageNo=5
* http://www.kalburda.com/f630/istanbulun-semtleri-kadikoy-48953/
 
{{Filozof-taslak}}
Anonim kullanıcı