"Attalos Hanedanı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni sayfa: Attalos Hanedanı yaklaşık yüzelli yıl boyunca Anadolu'nun büyük bir kısmını yönetmiş, Pergamon Krallığını kuran ve yönten bir sülaledir. Merkezi günümüz...)
 
 
Kurucusu, [[Tieion]]lu [[Filetairos]]'tur.Ardılı ve yeğeni I.Eumenes, Filetiaros'un kurduğu küçük beyliği korumuş,onun ardılları, I.Attalos, II.Eumenes, II.Attalos bu beyliği Krallık düzeyine yükseltmiştir. İ.Ö.2.yüzyılda krallık sınırların doğuda [[Toros Dağları]]'na batıda [[Trakya]]'ya kadar genişletmişti.
 
== Hanedanın Soyağacı ==
<center>
{{familytree/start}}
{{familytree| | |Atta|y|Boa|Atta=Attalus|Boa=Boa}}
{{familytree| |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree|Phil||Eume|y|Saty|||Atta|Phil=[[Philetaerus]]|Eume=Eumenes|Saty=Satyra|Atta=Attalus}}
{{familytree| | | | |,|-|-|^|.| | | | |,|^|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree| | | |Eume| |Phil| | |Atta|y|Anti| |Eume2|Eume=[[Eumenes I]]|Phil=Philetaerus (?)|Anti=Antiochis|Atta=Attalus|Eume2=Eumenes (?)}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | | |Atta|y|Apo| | |Atta=[[Attalus I]]|Apo=Apollonis}}
{{familytree| | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|v|^|-|-|v|-|-|.}}
{{familytree| | | |Str|y|Eume|y|Unkn| |Atta| |Phil| |Athe|Str=[[Stratonice of Pergamon|Stratonice]]|Eume=[[Eumenes II]]|Unkn=(?)|Atta=[[Attalus II]]|Phil=Philetaerus|Athe=Athenaeus}}
{{familytree| | | | | ||!| | | |!}}
{{familytree| | | | | |Atta||Eume|Atta=[[Attalus III]]|Eume=[[Eumenes III]]}}
{{familytree/end}}
</center>
371

değişiklik