"Güney Kafkas dilleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Bunların 60.000‘i İsrail’de, yaklaşık 20.000’ni ise Gürcistan’da yaşar. Gürcüce’nin bir diyalekti sayılır.
(Bunların 60.000‘i İsrail’de, yaklaşık 20.000’ni ise Gürcistan’da yaşar. Gürcüce’nin bir diyalekti sayılır.)
'''Güney Kafkas dilleri''' ya da "'''[[Kartveli diller"dilleri]]''' ({{diller-ka|სამხრეთ კავკასიური ენები}}; {{diller-lzz|Omjore Kafkasuri Nenape}}), [[Kafkas dilleri]]ne bağlı ve Kafkas Dağlarının güneyinde konuşulan [[Gürcüce]], [[Megrelce]], [[Lazca]] ve [[Svanca]]'dan oluşan dil ailesidir. Bu dillerden sadece [[Gürcüce]]'nin köklü bir [[edebiyat]] geleneği vardır. Gürcüce'nin yanı sıra, yazı dili gelişmemiş olan diğer Güney Kafkas dilleri de [[Gürcü alfabesi]]yle yazılır. Bunun yanında Türkiye ve [[Avrupa]]daki [[Lazlar]] için, Latin alfabesinden geliştirilmiş [[Laz alfabesi]] kullanılır.
 
[[Gürcüce]] (Gürcüce’de Kartuli), 4.1 milyon kişinin anadilidir. 3.9 milyon kişi Gürcüstan’da, kalanı Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerde yaşayan Gürcülerin anadili olarak konuştuğu tahmin edilir. [[Gruzinik]] (Yahudi Gürcücesi; Gürcüce’de Kivruli) yaklaşık olarak 80.000 kişi tarafından konuşulur. Bunların 60.000‘i [[İsrail]]’de, yaklaşık 20.000’ni ise [[Gürcistan]]’da yaşar. [[Gürcüce'nin diyalektleri|Gürcüce’nin bir diyalekti]] sayılır.
[[Gruzinik]] (Yahudi Gürcücesi; Gürcüce’de Kivruli ), yaklaşık 80.000 kişi tarafından konuşulur. Bunların 60.000‘i İsrail’de, yaklaşık 20.000’ni Gürcistan’da yaşar. Gürcüce’nin bir diyalekti sayılır.
[[Megrelce]] (Megrelce’de Margaluri), 1989 verilerine göre yaklaşık 500.000 kişinin anadilidir, asıl olarak Batı Gürcüstan’da [[Megrelya]]’da ve [[Abhazya]]’nın doğu kesiminde Gali bölgesinde konuşulur. Bu dili konuşan çok sayıda Abhazya göçmeni bugün Tiflis’te yaşamaktadır.
{{familytree | | | | | | | CK | CK=Ön-Güney [[Kafkas dilleri|Kafkasça]]}}
{{familytree | |,|-|-|-|-|-|^|-|-|.| }}
{{familytree | |!| | | | | | | | KZ | KZ=[[Kartveli dilleriKolha|KartvelceKolhaca]] - [[KolhisŞida Kartli|Kartlice]] / [[Kvemo Kartli|Kolhiceİberce]]}}
{{familytree | |!| | | | | |,|-|-|^|-|-|.| }}
{{familytree | |!| | | | |ZA| | | | |!| ZA=[[Zan dili|Zannice]]}}
{{familytree | |!| | | |,|-|^|-|.| | | |!|}}
{{familytree | SV | | LA | | ME | | GE | | | SV=[[Svanca]]|LA=[[Lazca]]|ME=[[Megrelce]]|GE=[[Gürcüce]]}}
[[Lazlar]]'a ve dilbilimcilere göre: Bir dil ailesi içindeki bir dilin o dil ailesinin adı olamayacağına ilişkin dilbilimsel görüşe karşın bu tez günümüzde de savunulmaya devam etmektedir ve bu [[asimilasyon]]ist bir çerçeve ile [[Gürcistan]] aracılığıyla filolojiye sunulmaktadır. Gerçekte Gürcü resmi ideolojisine bağlı olmayan dilbilimciler adı geçen dilleri bağımsız ve kendi başına bir olduğu konusunda şüphe dahi etmemektedirler.
 
Gürcü dilbilimciler ise: Uzun yıllar önce [[Megrelce]], [[Lazca]], [[Svanca]] ve Ana [[Gürcüce]] tek bir durumundaydı.Ve buBu ortak dilin adı da "[[KartvelKartveli dilleri]]i dili" yani "Gürcü dili" idi.Ve süreç içindeZamanla dilden çeşitli ayrılmalar oldu. İlk olarak [[Svanca]] ayrıldı. Daha sonra da [[Lazca]]. Son olarak da [[Megrelce]], [[Gürcüce]]'den ayrılarak günümüzdeki duruma varıldı.
 
Uluslararası dilbilimciler [[Lazlar]]ın görüş açısını baksın olarak benimsemekle birlikte, Güney Kafkas dilleri için "Kartveli[[Gürcü]] yani Gürcü"[[Şida Kartli|Kartveli dilleri]]" adlandırılmasını da hâlâ hazırda kullanmaktadırlar. Çünkü [[Fince]], [[Estonca]], [[Laponca]], [[Karelyaca]] için yine bu dil ailesi içinden birinin adıyla "Fin dilleri"; [[Almanca]], [[İsveççe]], [[İngilizce]] için dil grubu ailesi içinden birinin adıyla "Cermen dilleri"; [[Azerice]], [[Kazakça]], [[Türkçe]] gibi diller için aileden birinin adıyla "Türk dilleri" denilmektedir. Dolayısıyla, [[Gürcü]], [[Megrel]], [[Laz]], [[Acara]] ve [[Svan]] dilleri için aileden birinin adı olan Gürcülerin[[Gürcüler]]in-Kartvelllerin[[Şida Kartli|Kartvelller]]in adını kullanmakta mahsur görmemektedirler.
 
== Güney Kafkasça'nın Kökenleri ==
Aslında Güney Kafkas dilleri, öteki [[Kafkas dilleri]] gibi kesin olarak [[Kafkasya]] isminde kategorize edilememiştir. Bu 4dört dil için [[izole diller]] oldukları da söylenmektedir bazı dilbilimcilere göre. Ancak bu kesin olarak kanıtlanamamıştır. Bu dillerin, diğer kardeş ve akraba [[Kafkas dilleriyledilleri]]yle ortaklıkları bulunması bu ihtimâli de güçlendirmektedir. Sözgelimi birkaç örnek vermek gerekirse:
{| class="prettytable"
! width="50" | [[Türkçe]]
|'''kiraz'''||bali ||buli ||- ||bal ||bagli
|}
Ancak yine de [[Kafkas dilleri]] arasındaki benzerlik [[Türk dilleri]] düzeyindeki gibi değildir. Daha uzakçadır.Buna rağmen [[Laz]] - [[Megrel]] - [[Svan]] ve [[Gürcü]] dilleri arasındaki benzerlik kaçınılmaz düzeyde yakındır. Bu benzerlik ve yakınlık ortak sözcük dağarcığı karşılıklı anlaşmayı sağlamaya yetmemektedir. Yalnızca [[Zan dili]]'nin ya da [[Kolhis]] dilinin birbirinden ayrılmış iki lehçesi olarak kabul edilen [[Lazca]] ve [[Megrelce]] hâriç. [[Lazca]] ve [[Megrelce]] karşılıklı anlaşılır dillerdir.
 
[[Acarca]] ise [[Müslüman]] [[Gürcüler]]ce, [[Acaralar]]ca ve [[Çveneburi]]lerce konuşulan [[Gürcüce]]'nin güneybatı lehçesidir.
Anonim kullanıcı