"Akılcılık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düz.
(düz.)
'''Usculuk''', '''Akılcılıkakılcılık''' veya '''rasyonalizm''' olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun [[duyum]] ve [[:wikt:deneyim|deneyim]]de değil [[düşünce]]de ve [[zihin]]de temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.
 
== Tanım ve genel tarihçe ==
== Aydınlanma ve rasyonalizm ==
{{Anamadde|Aydınlanma Çağı}}
Aydınlamacılık ile birlikte akıl ve akılcılık kavramları farklı bir anlam daha kazandı. Felsefî bir vurgudan öte, feodal ve dinî müessese ve uygulamalar ile sosyal ve politik uygulamaları akıl ışığında ve aklı temel alarak eleştiren kişilere rasyonalist adı verilmeye başlandı ve bu tip eleştirel yaklaşım da rasyonalizm olarak anılmaya başlandı. Burada felsefi ilkelerin aynı zamanda toplumsal düzenlemelerde yeni bir yönelimin kurucu ilkeleri haline gelmesi söz konusudur. Bu anlamda rasyonalizm aklı kurucu ilke olarak benimseyen ve dinsel toplumsal örgütlenmelere karşı akılcı toplumsal düzenlemelerini temel alan yaklaşımları ifade eder. Kant’ın Aydınlanma Nedir? Sorusuna verdiği, "insanın kendi aklını kullanmasıdır"<references/ref>http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1419 Erişim 02.01.2011</referencesref> şeklindeki cevabı, akıl'ın aydınlanmacılıkta felsefi bir ilke olduğunu gösterir. Buna göre evrensel bir dayanak noktası olan akıl, toplumsal yaşamın herkes için geçerli olabilecek akılcı bir düzenlemesini mümkün kılabilecektir.
 
== Rasyonalizm içindeki filozof ve düşünürler listesi ==
 
== Kaynakça ==
=== Ana kaynaklar ===
* {{kaynak wiki | url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rationalism&oldid=74246840 | tarih=7 Eylül 2006 | dil=İngilizce | madde=Rationalism}}
=== İkincil kaynaklar ===
* Bourke, Vernon J. (1962), "Rationalism", p. 263 in Runes (1962).
* Cassam, Quassim "3. Rationalism, Empiricism, and the A Priori" isimli makale, içinde bulunduğu eser: Boghossian, Paul ve Christopher Peacocke. ''New Essays on the A Priori''. Oxford: Oxford University Press, 2000.
* Runes, Dagobert D. (ed., 1962), ''Dictionary of Philosophy'', Littlefield, Adams, and Company, Totowa, NJ.
 
== Dış BağlantılarNotlar ==
{{kaynakça}}
 
== Dış bağlantılar ==
 
* [http://bakirkoy.aktiffelsefe.org/index.php?q=content/xx-y%C3%BCzy%C4%B1l-mitleri-yeni-rasyonalizm XX.Yüzyıl Mitleri: Yeni Rasyonalizm]
 
 
 
{{Felsefe}}